iSerbia lica

Aleksandar Popović: Ne treba se plašiti izazova

iSerbia svake godine nagrađuje svoje saradnike koji su se najviše istakli i vredno radili na unapređenju portala. Ovog puta smo nagradu za najveći dop...

Autor Katarina Stanojević

iSerbia Reči

Aktuelni projekti

iFemin

Simon de Bovoar: Žena kao ,,prva"

Nemoguće je obuhvatiti jednim novinarskim tekstom sve ono čime je Simon de Bovoar zadužila feminističku teoriju današnjice. Svakako je, bez nedoumice,...

Autor Mina A. Đorđevic

iSerbia Dela

iAutori