iFemin

Ne‌ ‌želim‌ ‌cvet‌ ‌za‌ ‌8.‌ ‌mart,‌ ‌želim‌ ‌prava‌

Prava za koja su se žene kroz istoriju borile dolaze do momenta kada treba preispitati temelje feminističkih napora. Zbog toga i danas šetamo, pobunje...

Autor Ana Pataki

iSerbia Reči

Aktuelni projekti

iFemin

Žene u Jugoslaviji pod kraljem i pionirskom maramom I

Na koji način je period kraljevine Jugoslavije bio značajan za žene kao i koje su društvene prilike tada bile prisutne.

Autor Lara Bezbradica

iSerbia Dela

iAutori