Završen je Forum koji obogaćuje kulturu u Srbiji

Priredila: Jovana Janković

Foto: Desk Kreativna Evropa Srbija - Forum Kreativna Evropa 2016.

Prošle godine je po prvi put održan Forum Kreativna Evropa. Cilj foruma je bio predstavljanje realizovanih ideja koje su obogatile kulturni život Srbije. Zbog uspeha koji je postignut, „Desk Kreativna Evropa Srbija“ je ove godine zasenila prošlogodišnji forum raznovrsnijim programom i radionicama.

Forum Kreativna Evropa 2016. se održavao 25. i 26. aprila u Zadužbini Ilije M. Kolarca. Organizaor je, kao i prethodne godine, Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je otvorio forum, a govorili su i rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrije Tadić, koji je predstavio posetiocima rezultate dvogodišnjeg učešća Srbije u programu Kreativna Evropa i Nevena Negojević, rukovodilac MEDIA Deska Srbija.

_event_management.gif

Ovo je bio prvi put da su se na jednom mestu ujedinili eksperti iz osam oblasti kulture: audiovizuelno stvaralaštvo, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, muzika, nauka i teorija kulture i umetnosti, književnost kreativne industrije i kulturna baština. Rezultati njihovog grupnog rada na temu međunarodne saradnje po ovim oblastima bili su javno predstavljeni drugog dana foruma.

13095837_Forum_Kreativna_Evropa_04_2016_2.jpg

Foto: Desk Kreativna Evropa Srbija - Forum Kreativna Evropa 2016.

Na forumu su predstavljeni:

- uspešni projekti u 2015. godini koji su podržani Kreativnom Evropom, kao što su književni prevodi izdavačkih kuća Heliks, Klio, Laguna, Zavet i Dereta, projekti evropske saradnje (Muzikološki institut SANU, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arheološki institut u Beogradu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica), Kuda.org, Magnetic field B, No Borders Orchestra, Darkvud i evropske platforme (Društvo arhitekata Beograda);
- MEDIA desk Srbija, osnovanog nedavno pri Filmskom centru Srbije povodom pristupanja Srbije potprogramu MEDIA Kreativne Evrope i potprograma Kultura;
- Evropska nagrada za kulturnu baštinu Evropa Nostra i ovogodišnji dobitnik iz Srbije, Selo Gostuša, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš;
- konkurs fondacija Jelena Šantić;
- program Erasmus+, Horizont, Kosme;
- regionalne i međunarodne saradnje civilnog društva, o čemu je govorila Milica Pekić iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije;
- projekat Take over, video-konferencija sa organizacijama-partnerima Kolarca na projektu.

Organizovane su i razne radionice, konsultacije i treninzi na temu pravnih i administrativnih pitanja, budžeta, kao i konkurisanje na programe koji podstiču međunarodnu saradnju, razvoj kreativne industrije i publike i mobilnost.

13095837_Forum_Kreativna_Evropa_04_2016.jpg

Foto: Desk Kreativna Evropa Srbija - Forum Kreativna Evropa 2016.

U sklopu događaja održana je i izložba „Stati(sti)ke kulturne politike“, izložba statističkih podataka o međunarodnoj saradnji u Srbiji.

Forum je zatvorio Izvanredni Bob i WoO, dvojac koji karakteriše audio-vizuelni nastup i koji je do sada nastupao na više festivala u Beogradu, Ljubljani, Zagrebu, Berlinu, Kopenhagenu i mnogim drugim gradovim Evrope.


IZVOR: Desk Kreativna Evropa Srbija

Jovana je anglofil, studira ruski jezik, voli špansku umetnost, obožava francuske filmove i irsko pivo.