Jubilarni 5. Youth Rights Talks održan u Beogradu
MladiBgCentar/Youth Rights Talks 2022

Omladinski program Beogradskog centra za ljudskog prava je, u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji, u sredu 2. novembra organizovao jubilarni peti po redu Youth Rights Talks. Ovogodišnji slogan je bio #MiromMiriše.


Ova tema je jako bitna zato što je održivi mir osnovni preduslov za ostvarivanje ciljeva Agende 2030 i svih Ciljeva održivog razvoja. Zatim, prakse mirovnog atkivizma i mehanizma izgradnje održivog mira. Youth Rights Talks je ove godine otvorio temu sigurnosti, širok spektar tema koje se tiču (ne)nasilja, rodne dimenzije nasilja, kao i problema narastajuće stope femicida, nudeći moguća sistemska rešenja. Izgradnja mira je goruća tema u doba kada se svet suočava sa najvećim brojem nasilnih konflikata još od 1946. godine. U ovom trenutku, oko 100 miliona ljudi u svetu prisilno je raseljno, a četvrtina svetske populacije živi u konfliktom pogođenim područjima.MladiBgCentar/Youth Rights Talks 2022
MladiBgCentar/Youth Rights Talks 2022

Međutim, mir je zapravo tema koja je aktuelna u svim sferama naših života. Mir u kući, u porodici, na poslu, mir u nama samima — sve su to teme kojima se ovogodišnji Youth Rights Talks bavio.


MladiBgCentar/Youth Rights Talks 2022
MladiBgCentar/Youth Rights Talks 2022

U toku prvog dela konferencije svi prisutni su imali priliku da čuju čuju različite priče mladih ljudi o miru. Među govornicima su bili i Anastasija iz Ukrajine i Fardin iz Avganistana koji su pričali svoje priče iz perspektive mladih ljudi koji su morali da napuste svoju zemlju zbog rata i odu negde daleko od porodice da bi se osetili bezbednim. Tokom drugog dela radionice organizovan je rad u grupama. Nakon timskog rada usledila je diskusija o idejama koje su se izrodile, a koje se tiču mira, bezbednosti, mladih, migracija i organizacija za mlade.