Umetnici: Prisustvujte besplatnoj onlajn konferenciji
DACIDA

Šta čini identitet umetnika danas i koju ulogu on igra? Na koje sve načine može da opstane u današnjoj ekonomiji?


Kroz program konferencije koji je podeljen na tri tematske celine (Aesthesis, Mimesis, Poiesis), obradiće se važne teme i segmenti koji se tiču egzistenicije i života umetnika danas.


Konferenciju DACIDA organizuje udruženje građana Gradska Gerila uz podršku Goethe-Instituta.


Gradska Gerila je kreativna laboratorija koja počiva na principima samoorganizovanja mladih, njihovog kreativnog udruživanja, vršnjačke edukacije i alternativnih vidova obrazovanja razmene širokog spektra znanja, veština i ideja između članova čiji skup obuhvata različit stepen obrazovanja, interesovanja, talenata, mogućnosti, životnih iskustava i stavova.

DACIDA
DACIDA

Učesnike očekuje i jedan kreativni izazov Hackarton koji će se odvijati 28. - 29. oktobra, a cilj je da se mladi iz domena umetnosti i kulture upoznaju na 

koje sve načine mogu da realizuju svoju umetničku ideju uz mentorsku podršku.


Konferencija je potpuno besplatna i moći ćete da je pratite putem livestream-a na Youtube kanalu i sajtu.  


Ovaj tekst je nastao u okviru Škole medijske pismenosti Centra za marginu.