Šta znamo o trgovini ljudima?
Promo

Kada govorimo o trgovini ljudima, govorimo o najgrubljem kršenju ljudskih prava i problemu koji pogađa sva društva. Procenjuje se da u svetu skoro dva i po miliona ljudi postanu žrtve trgovine ljudima i taj broj stalno raste. Sa druge strane, u Srbiji se poslednjih godina beleži rekordno nizak broj registrovanih žrtava.


Praksa je pokazala da među žrtvama trgovine ljudima značajnu grupu čini mlađa populacija, što ih čini i izuzetno rizičnom grupom, i zbog toga je rad sa njima od posebne važnosti, kažu organizatori kongresa.

Promo
Promo

Teme koje će se obrađivati na kongresu su fenomen i oblici trgovine ljudima, uloga organizacije civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima, i upoznavanje ključnih aktera državnog sistema odgovornih za pitanja koja se odnose na suzbijanje trgovine ljudima.


„Ne u mojoj smeni“ je prvi kongres o trgovini ljudima namenjen prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije, ali i svima onima čiji je rad usmeren na mlade.


Prijave su otvorene i moguće su putem linka na kojem će biti i strimovan sam kogres. Registracija za učešće je obavezna.