Predstavnice Srbije: Kongres mladih o apatridiji

Evropska mreža za pitanje apatridije je savez organizacija civilnog društva sa 103 članice iz 39 država. Ova organizacija je posvećena zaustavljanju apatridije i težnji da oko 600.000 apatrida u Evropi bude zaštićeno međunarodnim pravom. Njihov partner iz Srbije je nevladina organizacija PRAXIS, čija je direktorka Ivanka Kostić takođe prisustvovala kongresu.

13730927_10153577687836533_4764975712705673758_o.jpg

Tokom kongresa, učesnici su o problemu apatridije razgovarali sa vodećim ekspertima i akademicima, predstavnicima UN agencija, članovima Evropskog parlamenta, kao i novinarima i stručnjacima iz oblasti komunikacija i javnog zagovaranja. Ovaj trodnevni događaj omogućio im je da se upoznaju sa posledicama apatridije i steknu veštine potrebne da postanu mladi ambasadori kampanje ˝Nijedno dete ne sme biti apatrid˝.

U okviru kampanje pokrenuta je peticija kojom se apeluje na sve evropske države da pristupe relevantnim Konvencijama Ujedinjenih nacija i sa njima usklade svoje zakone i njihovu primenu, kako nijedno dete u Evropi ne bi ostalo bez državljanstva.

Za nešto više od mesec dana prikupljeno je gotovo 20 hiljada potpisa, koje su na posebnom događaju mladi ambasadori predali članovima Evropskog parlamenta. Domaćini događaja, Anna Maria Corazza Bildt i Caterina Chinnici, članice Evropskog parlamenta, istakle su sopstvenu spremnost da podrže mlade ambasadore u daljem učestvovanju u kampanji o ovom važnom, ali rešivom problemu. Peticija i čitava kampanja se nastavlja i trajaće sve do Svetskog dana deteta 20. novembra ove godine.

Svi koji žele da se priključe akciji peticiju mogu da potpišu: na sledećem linku.