OSSI: Odobren projekat za mlade
OSSI

Projekat će se promovisati i realizovati u saradnji sa partnerskim organizacijama iz 15 lokalnih zajednica (gradova) u Republici Srbiji: Beograd, Kraljevo, Čačak, Užice, Sremska Mitrovica, Niš, Gornji Milanovac, Kosovska Mitrovica, Zrenjanin, Subotica, Požarevac, Obrenovac, Kragujevac, Novi Pazar i Zaječar. Namenjen je učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola u Srbiji, uključujući i osetljive grupe. Pored aktivnosti na lokalnom nivou, srednjoškolci će imati priliku da se pripreme za rad na projektima na Zlatiboru, kao i da ih predstave na Avali.

Projekat se sastoji od obrazovnog i takmičarskog dela koji teku paralelno. Tokom oba dela, lokalne timove srednjoškolaca predvodiće koordinatori iz partnerskih organizacija. Zadatak samog projekta jeste da se povežu srednjoškolci iz cele Srbije (60 srednjoškolaca iz 15 lokalnih zajednica), umreže, obuče, u cilju osmišljavanja i implementacije njihovih projekata iz pet oblasti, usmerenih na lokalne probleme, kao i daljeg aktivnog učešća u društvu i podsticanja na usavršavanje ličnih i profesionalnih veština. Na ovaj način, mladima se omogućava da pruže maksimalni doprinos u rešavanju problema njihovih lokalnih zajednica koje oni najbolje poznaju. Srednjoškolci će biti podeljeni u 15 timova, od kojih svaki ima svog mentora koji ih priprema, prenosi svoje iskustvo, pomaže i koordinira radom svog tima. Mentori će nastojati da im na što bolji način pomognu kroz posebne veb seminare da predstave konkretan lokalni problem u određenoj oblasti primenjujući različita znanja. Takođe, srednjoškolci će imati priliku da čuju predavanja i diskutuju sa stručnim predavačima i trenerima.

Ministarstvo omladine i sporta i ove godine finansira i sufinansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi. Sami projekti imaju za cilj omogućavanje pružanja podrške i doprinosa mladih u rešavanju problema i potreba lokalnih zajednica širom Srbije, ukazivanje na značaj procesa sticanja ličnih, socijalnih i radnih veština među mladima, kao i promovisanje vrednosti i negovanje kulture volontiranja i aktivizma mladih.

Za više informacija o projektu, otvaranju konkursa za srednjoškolce i mentore, kao i brojne druge aktivnosti, pratite sajt OSSI-ja kao i društvene mreže koji će uskoro biti dostupni.