Niš: „Vaginini monolozi“ za dan ljubavi
Facebook

Među publikom koja je došla da čuje priče žena iz celog sveta koje govore o nasilju, iskustvu devojaka drugačije seksualne orijentacije, o tome kako žene doživljavaju svoje telo i kako se drugi odnose prema njemu, bilo je i devojaka i momaka. U svakom momentu na sceni nekoliko žena je čitalo tekstove, a njihovi monolozi, sa vremena na vreme, prekidani su aplauzima publike. 


„Vaginini monolozi“ objavljeni su pre 20 godina. Spisateljica Iva Ensler je na osnovu razgovora sa više od 200 žena iz celog sveta koje su različitog doba i porekla, sastavila 25 priča koje podstiču na razmišljanje o ženi kao celokupnom biću. One predstavljaju ženino telo kao neotuživi deo njene celokupne  ličnosti, kao deo nje koji je živ, koji misli, oseća, ali i pričaju o njegovom zapostavljanju, osećanju stida i krivice koje žene zbog njega doživljavaju  i reakciji drugih na signale koje šalje. 


„Posle ove predstave razmišljam o svom telu na malo drugačiji način i imam sasvim drugačiji pogled na stvari o kojima ranije nisam razmišljala“, spontano  je rekla, nakon završetka predstave, jedna devojka iz publike. 


Na kraju predstave, osobe iz publike koje su doživele nasilje ili su u bliskom okruženju poznavale neku ženu koja je doživela nasilje, pozvane su da ustanu i time ukažu na činjenicu da ono postoji i da nije nešto što se ne dešava u njihovom kraju. Nažalost ili na sreću, u zavisnosti iz kog ugla posmatramo, mnogo ljudi je ustalo i time ukazalo na prisustvo nasilja nad ženama. Nažalost, jer je potvrđena činjenica da nasilje postoji, a na sreću, jer postoji svest o njemu i potreba da se o njemu javno govori i na njega ukaže. 


Događaj je bio inkluzivnog karaktera, jer su u čitanju tekstova učestvovale žene i devojke različitog uzrasta, a jedan od tekstova je čitala i žena sa invaliditetom.


Ovaj događaj je imao i svoju dobrotvornu komponentu jer će prikupljen novac biti uplaćen organizaciji „Iz kruga Niš“ kako bi nastavila sa aktivnostima pružanja pravne i psiho-socijalne podrške ženama sa invaliditetom koje su bile izložene nasilju ili ga trenutno trpe. 


Ovo je deseti put kako Centar za devojke iz Niša organizuje čitanje „Vagininih monologa“, a po prvi put je organizovano čitanje celokupnog teksta. Čitanjem  Vagininih monologa“ obeležava se pet godina od pokreta „Jedna milijarda ustaje“. Ovaj pokret se zalaže za sprečavanje eksplatacije, nasilja i diskriminacije žena, a njegov ovogodišnji slogan je: „Ustani, prekini, poveži“.