"Neka se igraju deca po ulici sa tvojim očima!"
Foto: Slobodan Stošić

Ova izložba je iznikla iz saradnje romske zajednice u Novom Sadu i umetnika koji učestvuju na rezidenciji Remix Comics. Kako kustos izložbe Slobodan Stošić kaže, ideja za ovakvom saradnjom razvila se tokom samog procesa.


„Kako smo imali projektom predodređene predispozicije na koje smo morali da odgovorimo i da ih kustoskim programom pretumbavamo, jedna od tih pretumbacija je bila uključivanje romske zajednice. Sam proces je tekao tako što smo prvih dana upoznavali aktere. Imali smo sreću da upoznamo novosadsko naselje Veliki rit zahvaljujući Ahmedu, Arifu i Arianu. Oni su na suptilan način ispričali priče koje su se njima činile važnim, a bile su na nekom rasponu između mitologije i socijalne strukture, kao i načina na koji oni funkcionišu i žive.


 Stošić je naglasio da je čitavo ovo iskustvo bilo potpuna nepoznanica, ne samo za njega, već i za umetnike, koji su dobili jedan okvir unutar koga je trebalo da intervenišu svojim jezikom, a to je uglavnom jezik stripa. „Kako se ideja razvijala, na kraju smo hteli da napravimo jednu posebnu četvrt u okviru kulturne četvrti, koja na neki način pokušava i da se distancira od nje, ali i da se oslanja na njen način gradnje, pristupa i organizacije prostora“.


Foto: Slobodan Stošić
Foto: Slobodan Stošić

Što se naziva izložbe tiče „Neka se igraju deca po ulici sa tvojim očima!”, Stošić kaže da je naziv preuzet iz kletve. „Značaj kletve smo hteli da propitamo ukazujući na to sve što ti uzimaš očima ili kako se igraš očima, gledajući nešto ili odbijajući nešto da vidiš. Ono što smo saznali pripremajući izložbu je da u naselju Klisa, gde većina Roma živi, postoje „bele mame“ kao jedna ozbiljna domaćinsko-fašistička struktura, koja vrši pritisak da se romska deca ne pojavljuju u školi i sve je to uvreženo sa mnogim strukturama u ovom gradu koji pretenduje da bude jedna prestonica kulture. Mislim da je dobar trenutak da se, unutar celog tog kulturnog sklopa, pojavi i jedan ovakav događaj“ – dodao je kustos izložbe

Foto: Slobodan Stošić
Foto: Slobodan Stošić

Vizuelni umetnici iz Srbije, Larisa Ackov i Bojan Dojkić, odabrani su na prethodno otvorenom konkursu koji su raspisali Multimedijalni centar Led art iz Novog Sada i Agencija Komunikart iz Pančeva, dok su učesnici iz ostalih zemalja odabrani na konkursima koje su sprovele druge organizacije – učesnice u projektu Remix Comix. Učesnica programa iz Slovenije je Dora Benčević, iz Češke je došao Tomáš Staněk, a iz Holandije Hajar Fargan i Lara Bakker.


„Umetnici su odgovorili uglavnom stripovskim jezikom“, kazao je Stošić. „Tu je Tomaš iz Češke, koji je intervenisao tako što je napravio narativ od svih stvari koje je video tokom vremena za koje je boravio ovde. Larisa je kombinovala fotografije i jedan dijalog između Aškalija i Roma i načina na koji postoji diskapancija između njih. Bojan Dojkić je napravio džina. Od naših pomoćnika Arifa i Ahmeda, saznali smo da postoje džinovi i da oni mogu da budu dobri i loši, i da je na svakoj individui, u zavisnosti od njenog iskustva, kakvog džina će sresti u životu. Tu je i Dora Benčević iz Ljubljane koja je nacrtala Anin portret (Paola Yo, prva transrodna Romkinja) , a u isto vreme intervenisala praveći svoju kuću, odgovarajući na sve ono što je videla.“


Foto: Slobodan Stošić
Foto: Slobodan Stošić

O svom iskustvu istraživanja i postavljanja izložbe umetnici govore da im je bilo uzbudljivo da istražuju nove svetove i da svaki motiv ima svoju priču.


„Išli smo u Veliki rit, gde smo upoznali dosta ljudi, pričali sa njima, videli kako oni žive, tako da je ova izložba interpretacija onoga što smo videli. Ljudi su nam inspiracija, njihova kultura i način življenja, ali viđeni našim očima“ rekla je umetnica iz Ljubljane Dora Benčević.


Što se reakcije ljudi iz Velikog rita tiče, Bojan Dojkić kaže da su bili malo obazrivi na početku, ali su se posle jako otvorili, tako da je bilo dosta dugih i intimnih priča, dok je Dora bila oduševljena njihovom radoznalošću, jer su im stalno postavljali pitanja, želeći da ih upoznaju.


„Mislim da je veće iskustvo bilo za nas kao umetnike. Za mene lično, koja ranije nisam imala dodira sa romskom kulturom, bilo je veoma zanimljivo i edukativno, i želela sam samo da prenesem svoje utiske kroz svoj rad“ rekla je Dora.


Foto: Promo
Foto: Promo

Saradnici na izložbi su i Hajar Fargan, Lara Bakker, Vesna Pašćanović, Zorica Kalanjoš, Paola Yo, Ahmed Bajrami, Arif Ademi, Arian Toplica, Vid Markovinović, Filip Markovinović, Konstantinos Petrović i Ivana Purtić, koji su dali veliki doprinos da se ova instalacija postavi.


Instalacija se nalazi u Kineskoj četvrti, na poljani pored Skladišta, a publika će moći da je pogleda do 28. novembra.