Kako podstaći ekonomsku uključenost mladih?
Freepik

Na Okruglom stolu će govoriti predstavnik Ministarstva omladine i sporta, ispred Fondacije Divac koordinatorka projekta Jovana Tripunović  i predstavnik Krovne organizacije mladih Srbije. 


Istraživanje o NEET stopi rađeno je u okviru projekta Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske koji u Srbiji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac, te prema poslednjim podacima za 2015/2016. u regionu NEET stopa za mlade između 15 i 30 godina iznosi 30% dok je u Srbiji nešto niža, a u Evropskoj uniji znatno manja, pa je tako na primer u Italiji zabeležena najveća stopa ove grupe mladih, 22%. Facebook event
Facebook event

Šta je NEET stopa?

NEET stopu čine građani koji nisu zaposleni, ne školuju se, niti se na drugi način usavršavaju.  Najveće šanse da se nađu u ovoj grupi su mladi sa: 

niskim stepenom obrazovanja , imigranti, deca iz razvedenih brakova, deca čiji su roditelji duže vremena nezaposleni, mladi iz siromašnih porodica i drugi. Kada je reč o podacima koji se odnose na Srbiju, u 2014. registrovano je 47.375 takvih slučajeva, a godinu dana kasnije 42.906.  


Ali, tu su i mladi koji su se okrenuli preduzetništvu. Godina 2016. bila je godina preduzetništva za mlade. Tada je registrovano 90 hiljada novozaposlenih u 53.555 novonastalih firmi. 


Koji su ciljevi projekta „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske”?

Cilj je da se mladi ohrabre u smeru pokretanja i informisanja  o mogućnostima učešća u javnom životu, da se uključe, kao i da se motivišu sami donosioci odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi, a stalnim merenjem nivoa učešća mladih u donošenju odluka i informisanjem javnosti o tome, omladinske organizacije koje su deo ovog projekta postaće relevantan izvor informacija o položaju mladih u svojim zemljama. 


Cilj je da se kroz kampanje javnog zagovaranja  i snažnu regionalnu mreža organizacija promeni politika prema mladima u svojim zemljama.


Koraci ka rešavanju problema

U Evropskoj uniji se NEET stopa rešava kroz program podrške Garancija za mlade koji sprovodi i finansira svaka članica, a uveden je 2013. i trebalo je da obezbedi da svi mlađi od 25 godina dobiju kvalitetan posao, stažiranje ili obrazovanje u roku od četiri meseca od kada postanu nezaposleni ili završe školovanje. Međutim, tokom 2016. godine 6,3 miliona mladih ljudi je bilo nezaposleno i nalazilo se van sistema obrazovanja ili obuka. 


U januaru je održan Prvi okrugli sto o zastupljenosti mladih u privredi Srbije na kom su učestvovali predstavnici Privredne komore Srbije, Srpske asocijacije menadzera, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), što je bila prilika da se čuje kako ove institucije vide nivo ekonomske uključenosti mladih u Srbiji.  


Na Drugom okruglom stolu će se ići dalje u susret ka rešavanju problema, te, ukoliko si mlada osoba koja želi da promeni svoju budućnost, izdvoji vreme za događaj koji nosi bitne promene za tvoj napredak!