Jagodina: Prisustvuj Interdisciplinarnom simpozijumu
Filozofija medija

Duga istorija društvenih pokreta, građanskih inicijativa, umetničkih  strategija sa margine, revolucionarnih i vizionarskih grupa, praćena je ispitivanjem mogućnosti alternativnog pristupa medijima. 


Pokretanje alternativnih glasila, suprotstavljanje dominantnim  modelima razumevanja medija i okvira njihovog korišćenja, te alternativnih pristupa medijskim sadržajima i oficijelnim vrednostima medijske produkcije, deo je širih suočavanja sa silama dominacije, ali i suprotstavljanja učmalosti duha. 


Promišljati alternativne puteve znači tragati za novim rešenjima,  inovativnim paradigmama, originalnim uglovima posmatranja, ali i  istrajati na poziciji kritike i preispitivanja postojećih filozofskih, naučnih i teorijskih shvatanja, odnosa u društvu, dominantnih uverenja i postavljenih stremljenja. Težnja da se predlože oni pristupi medijima koji obezbeđuju novu perspektivu u sagledavanju definisane problematike, oduvek je bila u temelju traganja za znanjem. Istorija ideja, naučno-tehnoloških otrkrića, kao i umetničkih istraživanja, istorija je čovekove neprestane potrage za alternativnim rešenjima. 


Pitanje alternative jedno je od retkih koje je pratilo čoveka još od  njegovog postanka, nikada ne gubeći na aktuelnosti, jednako na opštem, kao i na ličnom nivou. U vremenu ekspanzije medijski posrednovane razmene informacija, razvoja digitalnih tehnologija i novih medija, mišljenje odnosa medija i alternative zadobija novi kontekst promišljanja. 

Značaj ovog pitanja, kao i društvenih kretanja ka kojima je  interpretacija ove problematike usmerena, podstaklo nas je da temu ovogodišnjeg skupa Filozofije medija posvetimo osvetljavanju i analizi odnosa, međuuticaja iuzajamne povezanosti medija i alternative. 


U okviru postavljene teme predloženo je razmatranje sledećih

posebnih pitanja:

- Alternativa u medijski posredovanom društvu

- Uticaj medija na poimanje alternative

- Alternativni mediji

- Alternativna medijska kultura

- Alternativa-mediji-društvo

- Politika, etika, mediji i alternativno mišljenje

- Umetnost, mediji i alternativa

- Mediji i alternativno obrazovanje

- Mediji i alternativna nauka


Iako je konceptima medija civilnog društva, medija zajednice,  neoficijelnim medijima, rizomskim medijima, itd., posvećena  izvesna pažnja unutar studija medija, pitanje odnosa medija i alternative ostaje još uvek nedovoljno rasvetljeno i otvoreno. Tematizujući odnos medija i alternative u okviru ovogodišnjeg skupa Filozofije medija, nastojimo da postavimo osnovu dubljeg razumevanja ove problematike,odnosno da uspostavimo nove okvire daljeg interdisciplinarnog i kritičkog promišljanja medijske 

stvarnosti.


Nosilac projekta je Estetičko društvo Srbije, a partneri – Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, NVO “Mladi grašak”, za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja iz Beograda, Srpsko filozofsko društvo, Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda, Istraživački medijski centar iz Podgorice i NVO Balkanološki istraživalki centar iz Banjaluke.