Jagodina: Branitelji i braniteljke manjinskih prava
Zoom studio (Institut za evropske poslove)

Svi smo mnogo puta čuli za termine ljudska i manjinska prava, a da li bismo znali definiciju ili još bolje pitanje da li svi barem odokativno znamo šta taj termin predstavlja?


Ljudska prava su fundament svakog pravnog poretka ili bi barem tako trebalo da bude, ona su urođena svakom ljudskom biću i neka od njih su apsolutno zaštićena pod svim okolnostima. Ljudska prava su univerzalna i pripadaju svakome, a posmatrano istorijski postoje tri generacije ljudskih prava:

  1. građanska i politička
  2. ekonomska
  3. kao poslednja su se razvila socijalna prava.

 Zoom studio (Institut za evropske poslove)
Zoom studio (Institut za evropske poslove)

Sistem ljudskih prava se održava na relaciji dva aktera, a to su ljudi i država, koja ima suverenitet da štiti pojedinačna ljudska prava. Još veću moć ima međunarodna zajednica, kojoj države daju deo suvereniteta i pristupaju deklaracijama i memorandumima, koji su upravo kreacija međunarodne zajednice. 


Ne postoji država na svetu u kojoj se ne krše ljudska prava, a najvažniji dokumenti na međunarodnom nivou su Evropska konvencija o ljudskim pravima i sud koji prati poštovanje konvencije Evropski sud za ljudska prava, kao i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Zakoni i dokumenta u vezi sa ljudskim i manjinskim pravima

Zakoni i dokumenta kojima se u Srbiji štite ljudska i manjinska prava su:

Mehanizmi zaštite u Srbiji

Kao mehanizam zaštite, u našoj državi postoji nekoliko instanci kojima se ljudi mogu obratiti, te je pored sudske zaštite bitno pomenuti i sledeće:

Ništa manje bitne nisu ni nevladine organizacije, koje se svakodnevno bore protiv diskriminacije i zalažu za poštovanje manjinskih prava. 

Branitelji i braniteljke manjinskih prava

Učesnici treninga Branitelji i braniteljke manjinskih prava su imali priliku da se upoznaju sa radom organizacije Da se zna! i da slušaju Dragoslavu Barzut koja je održala predavanje o pravima i zaštiti LGBTTAQI populacije i Mariju Demić, koja je pričala o pravima Roma i Strategiji koja se primenjuje za poboljšanje položaja Roma.

Zoom studio (Institut za evropske poslove)
Zoom studio (Institut za evropske poslove)

Trening je bio intenzivan i obuhvatao je višečasovna predavanja i interaktivne radionice. Predavači su, pored toga što su eksperti iz svojih oblasti, takođe i aktivisti, te su učesnici imali priliku da iz više uglova posmatraju manjinska prava i mehanizme zaštite. 


Takođe, trening je obuhvatao i posetu Višem sudu u Jagodini, gde su učesnike ugostile dve sudinice, koje su kroz opušten i neformalan razgovor prenele svoja iskustva iz dugogodišnjeg rada na slučajevima koji podrazumevaju povrede manjinskih prava. 


Tokom svakog dana treninga Branitelji i braniteljke manjinskih prava su učestvovali u Forum teatru, kojim je rukovodila doktorantkinja sa novosadske Akademije umetnosti. Mnogi su se učesnici prvi put susreli sa glumom, a cilj tog dela treninga je bio da se stvori empatija i da se učesnici poistovete sa žrtvama kršenja manjinskih i ljudskih prava. Isti cilj su imale i radionice kojima je rukovodila psihološkinja, koja godinama radi sa žrtvama.


Nakon što smo pobrojali državne zakone i mehanizme zaštite, kao i međunarodne, ostaje nam i dalje pitanje – Zašto pored zakonskog okvira i napora međunarodne zajednice postoji preko 20 miliona ljudi u ropstvu u svetu? Zašto još uvek nismo tolerantni na Prajd i zašto pokušavamo da asimilujemo sve što nam je strano i drugačije umesto da cenimo i podržavamo različitosti? – ističu Dajana Krajinović i Pavle Novevski, učesnici treninga i mladi branitelji manjinskih prava.


Tekst je nastao u cilju primene praktičnog znanja autora teksta i učesnika treninga „Branitelji i braniteljke manjinskih prava“. Budući da portal iSerbia uvek izlazi u susret mladima, tako i ovog puta omogućava da vredni mladi ljudi dobiju svoj medijski prostor.