Beograd: Dođite na izložbu „Spiritual“
Pixabay

Izložba pod nazivom „Spiritual“ predstavlja fotografije nagog ženskog tela viđenih pod objektivom talentovane Natalije Miladinović, na koje je svoje maestralne crtačke intervencije dodao Zdravko Janković. Autori su ovu izložbu nazvali „Spiritual“ jer žele da uvedu posmatrače u specifičnu umetničku atmosferu duhovno oslobođene intimnosti nagog ženskog tela.


Ova izložba predstavlja beleženje neposrednih spiritualnih susreta umetnice i modela, ovekovečenih kroz fotografiju i kasnije njihovo umetničko oblikovanje kroz crteže. Ideja o izložbi javlja se prvo kao potreba umetnice Natalije Miladinović da zabeleži proces oslobađanja energije kroz zanosni pokret nagog ženskog modela. 


Natalija dočarava intimnost momenta i duhovnost bića. Crtačke intervencije Zdravka Miladinovića simbolizuju neprestanu borbu koja struji kroz telo svakoga od nas. Ono kako ćemo videti borbu zavisi upravo od nas samih. 


Svaka fotografija simboliše unutrašnju priču, a slika celovitost dobija na kraju predstave, zahvaljujući crtežu.  Kada se spoje ova dva nenametljiva umetnička senzibiliteta Natalije i Zdravka, dobija se prikaz života pun simbola koje izložba „Spiritual“ oslikava i poziva posmatrača na sopstveni doživljaj. Izložba će posetiocima pokazati da su ponekad reči suvišne, a da je doživljaj potpun ako mu se prepustimo i duboko dišemo