Informisanost je ključ uspešnog preduzetništva

Foto: Privatna arhiva

Konferencija „Podrška uspešnom preduzetništvu“ obuhvatala je inspirativna i edukativna predavanja uspešnih stranih i domaćih stručnjaka u cilju motivisanja i podsticanja ljudi sa idejama da se upuste u preduzetnički vid poslovanja. Glavne teme o kojima se diskutovalo na događaju su nevidljivost preduzetništva u medijima u Srbiji, odlike uspešnih poslovnih ljudi i načini na koje oni prevazilaze prepreke, kao i različite vrste podrške preduzetništvu u Vojvodini.

Preduzetništvo nevidljivo u medijima u Srbiji

O načinima na koje se preduzetništvo predstavlja u medijima komentarisao je Stefan Janjić, saradnik Novosadske novinarske škole. Kao glavni problem, on je naveo da se u samo 12% vremena govori o temama iz ekonomije, kao i da je odnos subjekata javnog i privatnog sektora 3:1. On je zaključio da je „privatni sektor u senci javnog sektora“ i da, kada se o njemu i govori, uglavnom se spominju skandali i „zli privatnici“. „Malo ima pozitivnih primera“, dodao je.

Kao ostale probleme naveo je nekompetentne novinare koji ne mogu da prenesu tačne infomacije građanima, „zasipanje ljudi brojkama“ objavljivanjem različitih statistika i procenata, što je potpuno nerazumljivo građanima koji su neupućeni u materiju, zatim dosadno izveštavanje i nevidljivost žena u ovoj oblasti. On je takođe naveo da se samo protokolarni događaji pominju u medijima dok je „veoma malo intervjua i priloga koji podstiču na preduzetništvo“. „U medijima nema preduzetničkog duha i ne podstiču se zakonske reforme“ zaključio je.

rsz_conference_3.jpg
Foto: Privatna arhiva

Plodno tlo je neophodno za izgradnju biznisa

Kevin Dž. Foks, nacionalni direktor mreže agencija u okviru kompanije Brotherhood Mutual iz SAD, istakao je da su osobine lidera od izuzetnog značaja za dobro poslovanje i prepoznavanje pravih poslovnih mogućnosti. Kao ključni koncept poslovanja naveo je brendiranje i izneo tri načina postizanja ovog cilja. „Morate graditi etiku, integritet i biti neko ko pomaže zajednici.“, rekao je, ističući lični brend kao osnovni nivo brendiranja. Sledeća bitna stavka je strast prema poslu, jer je „ključ da budete u poslu koji obožavate“ i okružiti se ljudima od poverenja koji će vas podsticati u poslovanju. Na kraju, on zaključuje da je „u redu napraviti grešku i doživeti neuspeh. Jedini pravi neuspeh je odustajanje.“

U nastavku diskusije, Danijel Buk, potpredsednik prodaje u kompaniji Brotherhood Mutual, navodi moćan poslovni tim kao bitan princip poslovanja. „Želim da zapamtite da nijedan lider nema sva znanja i veštine koje su potrebne za uspeh“ otpočeo je. Kao najbolji način poslovanja on navodi izgradnju efikasnog tima. „Morate znati ljude kao individue, poznavati njihove veštine i kompetencije, i morate da ih postavite na pozicije na kojima oni mogu da pokažu svoj potencijal“, istakao je.

Pored svopstvenog stila i tehnika, on je rekao da je bitno izgraditi tim sa znanjima i veštinama drugačijim od naših, da upoznamo svoj tim na ličnom i profesionalnom nivou, da jasno definišemo uloge svakog člana i da budemo proaktivni u traženju povratnih informacija od našeg tima. Na kraju, bitno je odati priznanja zaslugama našeg tima. „Ujedinite tim oko jedne svrhe i podsetite ih zašto dolaze na posao svaki dan“ zaključio je Buk.

rsz_conference_1.jpg
Foto: Privatna arhiva

Načini prevazilaženja poteškoća u poslovanju

Majk Senford, osnivač i vlasnik kompanije The Sanford Group u SAD, istakao je lične osobine i veštine preduzetnika kao veoma važne za prevazilaženje poteškoća tokom poslovanja. Kao prvu osobinu, on je naveo optimizam: „Ako svakog jutra ustanete i pomislite da danas nećete uspeti, u pravu ste.“ Ostale osobine podrazumevaju strast, inicijativu i kreativnost, jer će one pomoći kada dođemo do trenutka kada se susretnemo sa problemima, a taj trenutak će sigurno doći, kako navodi.

S tim u vezi, on ističe da je neophodno imati spremnost preuzimanja rizika, a da ljudi u Srbiji danas nisu radi da se zbog toga upuste u preduzetništvo. „Postoji mogućnost za neuspeh, ali postoji mogućnost i za uspeh. Morate se nositi sa tim. Ljudi u Srbiji nisu spremni na to, ali moraju.“, poručio je. Bavljenjem preduzetništvom, zaključuje, stičemo višestruku dobit. „To će pomoći vašoj porodici u ekonomskom i političkom smislu i vašem stilu života. Takođe ćete pomoći vašoj državi kroz otvaranje novih radnih mesta i plaćanjem poreza.“

-preduzetnistvo.gif

Kada se konkretno radi o podršci preduzetništva u Vojvodini, Jelena Petrov, saradnica Regionalne razvojne agencije Bačka, predstavila je ovu agenciju koja je osnovana od strane opština Bačkog okruga u cilju pružanja pomoći svim ljudima ovog okruga, pa i šire, u razvoju svojih ideja i rešavanju problema u poslovanju. Ona je navela da su oblasti njihovog delovanja pružanje informacija, obuke i savetodavne usluge, kao što su pisanje biznis planova za konkurisanje za start-ap kredite i javne pozive, saradnja sa bankama, inovacije, a koje su namenjene kako početnicima tako i onima koji se već dugo bave preduzetništvom. Kao još jedan deo njihovih usluga, navela je pomoć pri promociji i mentoring.

S obzirom na to da preduzetnici nisu dovoljno informisani kakve im se mogućnosti pružaju po pitanju finansiranja i razvoja njihovog biznisa, Petrov je pozvala preduzetnike da im se obrate. Ističe da mogu da im se jave i preduzetnici iz drugih opština, a Regionalna razvojna agencija Bačka će ih preusmeriti i uputiti agenciji zaduženoj za njihov okrug. „Mi ne možemo preuzeti vašu ulogu, ali vam možemo pomoći kroz taj put. Pozivamo vas da nam se obratite za više informacija, a sve usluge su besplatne“, poručila je.

Konferencija je završena konstruktivnim pitanjima i diskusijom između govornika i slušalaca o različitim temama kao što su sagorevanje na poslu, najbolji načini finansiranja poslovanja i o dugovanjima, ulogama univerziteta u razvijanju preduzetništva i njihovoj povezanosti sa firmama.


Tanja veruje da jedino radoznalost i sloboda duha vode ka životnoj radosti.