Bolje škole za decu sa smetnjama u razvoju
Fondacija Ana i Vlade Divac

Senzorna soba potpomaže stimulaciju sluha, vida, dodira i mirisa i mesto je gde osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da razvijaju svoje senzorne veštine, ali i da se oslobađaju napetosti i stresa. Klasičan oblik učionica, ni pored prilagođenih sredstava za rad, ne može da pruži atmosferu koja je prilagođena deci sa smetnjama u razvoju.

„Deca sa smetnjama u razvoju često nemaju ravnopravan pristup odbazovanju, a njihova svakodnevica još uvek je prepuna izazova i barijera“, rekla je Ana Koeshall direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Srednja zanatska škola u Rakovici, najveća te vrste u Srbiji sa 230 učenika, jedna je od šest izabranih škola koje su renovirane uz pomoć sredstava dobijenih putem konkursa. Ukupan iznos sredstava uloženih u renoviranje i opremanje svih škola, kao i organizovanje radionica i različitih aktivnosti iznosi 10.000.000 dinara, od čega je 1.000.000 dinara uloženo u Srednju zanatsku školu u Rakovici.


Pored opremanja i rekonstrukcije škola, projekat „Da rastemo srećni“ obuhvata aktivnosti koje su namenjene deci, porodicama i nastavnicima. U svakoj od šest opština u toku su radionice za decu i roditelje, kao i veliki broj sportskih, kulturnih i društvenih aktivnosti, a uz aktivno učešće i volontersku podršku zaposlenih u kompaniji NCR Srbija.


Fondacija Ana i Vlade Divac sa partnerima već 11 godina radi na obezbeđivanju uslova za kvalitetno odrastanje i obrazovanje. Do sada je obnovljeno više od 70 vrtića i škola koje pohađa više od 20.000 dece.


Izvor: Fondacija Ana i Vlade Divac