Besplatno savetovalište za samohrane roditelje i decu
Privatna arhiva

Samohrani roditelji često nisu prepoznati kao posebna socijalna kategorija, što im u mnogome ometa ostvarivanje osnovnih građanskih i ljudskih prava.


U Srbiji ne postoji tačno utvrđen broj samohranih roditelja, ali prema podacima pretpostavlja se da ih u našoj zemlji ima 150 hiljada

stigmatizacija, predrasuda i osuda koje društvo često upućuje samohranim roditeljima pa i njihovoj deci, koja su već uskraćena odsustvom jednog roditelja, ostavlja negativne posledice po njihovo psihološko zdravlje.


Kako bi samohrani roditelji i deca samohranih roditelja lakše prebrodili teškoće uslovljenje razvodom, rastavom ili gubitkom jednog roditelja i supružnika, Dečiji kulturni centar u Novom Sadu (DKCNS) ponovo pokreće besplatno psihološko savetovalište za samohrane roditelje i savetovalište za decu, koje će trajati od 7. oktobra do 20. decembra 2017. godine u periodu 18 do 19.30 časova.


Besplatno psihološko savetovalište za roditelje i decu
Besplatno psihološko savetovalište za roditelje i decu

Ova inicijativa je rezultat višegodišnjeg sprovođenja projekata: Psihološkog savetovališta za decu razvedenih roditelja „A gde sam tu ja?“ i Savetovališta za samohrane roditelje.


Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu grada Novog Sada je prepoznala navedenu problematiku kao značajnu te je ove godine podržala finansijski inicijativu DKCNS-a i pomogla pokretanje Psihološke podrške samohranom roditeljstvu.


Besplatno savetovalište i psihološka podrška samohranim roditeljima se sastoji od savetodavnog rada sa samohranim roditeljima i paralelnog grupnog (po potrebi i individualnog) rada sa njihovom decom. Ovim je omogućeno i deci i roditeljima da se efikasnije suoče sa situacijom razvoda, rastave ili gubitka jednog roditelja i nauče da se uspešno prilagode na novu životnu okolnost.


Sadržaj programa Psihološke podrške samohranom roditeljstvu podrazumeva individualno savetovanje sa samohranim roditeljima. Rad na definisanju odnosa roditelj-dete, definisanje i utvrđivanje trenutnih problema sa kojima se roditelj suočava i definisanje koraka za njihovo prevazilaženje, kao i rad na asertivnosti i osnaživanju samohranih roditelja.


Voditelj Psihološke podrške samohranom roditeljstvu je Vesna Premić, koordinator projekta dipl. psiholog-master, sa radnim iskustvom u obrazovanju i socijalnoj zaštiti.


Rad sa decom podrazumeva grupni rad sa učesnicima uzrasta od 7 do 15 godina, gde će se deca putem interaktivnog radioničarskog rada upoznati sa temama specifičnim za decu jednoroditeljskih porodica te dobijati psihološku podršku i pomoć u prevladavanju poteškoća nakon i tokom razvoda, rastave ili gubitka jednog roditelja. Obrađivaće se teme usmerene na osnaživanje kapaciteta dece i razvijanje emocionalnih veština i mehanizama prevladavanja. Pored radioničarskog rada, vodiće se grupna psihološka savetovanja u cilju normalizacije, pružanja podrške i formiranja sigurnog prostora gde će deca moći da iznesu svoje probleme i sumnje bez osude i straha.


Voditelji psiholoških radionica za decu su Jovana Trbojević i Danka Đukanović, master psiholozi, koji će kroz interaktivani radioničarski rad na pažljivo izabrane teme pružiti podršku i pomoć deci u prevlаdаvаnju poteškoćа nаkon rаzvodа roditelja.


Susreti će se održavati do 20. decembra 2017. godine svake subote od 18 do 19.30 časova u prostorijama Dečijeg kulturnog centra (DKCNS) koji se nalazi u ulici Ive Lole Ribara br. 6 u Novom Sadu.


Prijave za savetovalište su obavezne.


Zainteresovani roditelji se mogu prijaviti putem:

- FB stranice

- telefona: 069/633-096 ili 063/592-559

- mejla: dkcns.org@gmail.com