VPŠ u NS-u organizuje besplatnu pripremnu nastavu

Foto: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Besplatna pripremna nastava za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu školske 2017/18. godine, počinje 5. juna. Nastava će se organizovati po grupama i predviđeno je 25 časova nastave po jednom predmetu. Pripremna nastava se izvodi iz sledećih predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Geografija, Psihologija, Sociologija, Informatika i Matematika. Pripremnu nastavu izvode predmetni predavači Škole.

Drugi krug besplatne pripremne nastave traje od 5. do 18. juna. Prijavljivanje za pripremnu nastavu se obavlja lično, u studentskoj službi Škole na Limanu, putem telefona 021/485-4052 i 021/485-4056 ili putem mejla: studentska@vps.ns.ac.rs. Više informacija možete pronaći na sledećem linku. Dobro došli u Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu!