Veštine potrebne za uspešno studiranje

FOTO: Imagebase

Niko se, međutim, nije odmah akademski prilagodio fakultetu. Predavanja su teža, literatura je dosta obimnija, rad na zadacima zahteva dublje razmišljanje, a vaš uspeh može odlučiti jedan ispit, izveštaj ili rad. U suštini, koliko god da ste bili uspešni na časovima pre nego što ste upisali fakultet, neophodno je da znate neke osnovne stvari da biste bili uspešni i na fakultetu.

Koji tip učenja vam odgovara?

Da li najlakše učite slušanjem? Hvatanjem beležaka? Aktivnim učestvovanjem? Ljudi uče na mnogo različitih načina i može se reći da je, akademski govoreći, najvažnija veština koju bi trebalo da usavršite tokom školovanja, da prepoznate koji način učenja vam leži. Ako znate kako najbolje učite, možete imati to u vidu kada birate predmete, profesore, grupe kojima ćete se priključiti, kako ćete provoditi vreme učeći i kako ćete se spremati za važne zadatke i ispite.

U kakvom okruženju najbolje učite?

Neki studenti najbolje uče uz mnogo buke. Drugi uče u potpunoj tišini. Nekima je potrebno društvo ili uče u studijskim grupama; drugi vole da uče sami i smatraju da su studijske grupe gubljenje vremena. Ne postoji okruženje za učenje koje je univerzalno ispravno, već samo ono koje odgovara vama. Potrebno je da znate šta vam najviše pomaže u razumevanju (i čak savladavanju) literature da biste bili uspešni, umesto da pokušavate da učite u okruženju koje jednostavno ne odgovara vašim potrebama. Za lakši odabir stila učenja, rešite test koji smo objavili na sledećem linku.

Kako najbolje učite?

S obzirom na to da svako uči na drugačiji način, potrebno je da, pre nego što krenete na predavanja, znate šta vam je potrebno da biste zapamtili sve što se od vas očekuje. Ako, na primer, znate da najbolje učite iščitavanjem beleški i pravljenjem fleš kartica, morate da razvijete veštine hvatanja beležaka kada stignete na fakultet. Na taj način ćete biti uspešni u toku prvog semestra, na ispitima i u toku celokupnog školovanja. Što pre usavršite veštine uz pomoć kojih ćete uspešno učiti na akademskom nivou, to ćete manje vremena (i energije i novca) da utrošite na načine učenja koji vam ne odgovaraju.

Kada vam je potrebna pomoć?

Istina je da se skoro svi osećaju nelagodno pre nego što padnu ispit. Međutim, postoje i drugi znakovi koje bi trebalo da slušate. Da li izostajete sa sve više i više predavanja, jer zaostajete sa čitanjem literature? Da li odugovlačite sa važnim zadacima, zato što vam nije sasvim jasno šta se zapravo od vas zahteva? Da li brinete o predstojećem ispitu, ali smatrate da će se stvari srediti same od sebe?

S obzirom na to da predavanja na fakultetu zahtevaju viši nivo učinka, važno je da znate kada vam je potrebna pomoć pre nego što stvari krenu nizbrdo. Osvrnite se na predavanja sa kojima ste imali problema da biste zaključili na koje znake upozorenja treba da obratite pažnju.

knjige.jpg
FOTO: Buka

Gde u studentskoj službi da potražite pomoć?

Nerealno je da mislite da vam pomoć neće biti potrebna tokom školovanja. Svakome je potrebna pomoć s vremena na vreme. Na kraju krajeva, fakultet je težak i kada prigusti, ljudima je potrebna pomoć. Tražiti pomoć nije samo normalno, već i pametno. Stoga, saznajte kakvu dodatnu podršku nudi vaš fakultet. Da li postoji centar za akademsko pisanje na koji možete da idete? Tutorski centar? Mentorski program? Kada su vaši profesori na fakultetu? Činjenica da znate gde da se obratite za pomoć može doprineti razvijanju vaših akademskih veština.

Kada da usporite?

Iako deluje suprotno vašim ubeđenjima, jedna od važnih akademskih veština je da znate kada da usporite. Desiće se da, jednostavno, ne možete da pročitate sve na vreme, koliko god planirali unapred. Takođe će se desiti da ne dobijete desetku na svim završnim ispitima. Doneti odluku šta da isčitate, na kom ispitu da dobijete devet i uopšte kako da se otrgnete nerealnim očekivanjima, je teško, ali važno.

Konačno, na fakultetu ste da biste učili, ne da biste bili savršeni – i saznanje kada i kako da se usredsredite na širu sliku je deo procesa učenja. Uspeh se postiže na mnoge načine, a ako znate kada i kako da usporite, može vam pomoći da zbog sitnica ne izgubite iz vida vaše fakultetsko iskustvo.


IZVOR: About Education