Upravljajte vremenom tokom učenja!
pixabay

Predavač je Miloš Pešić, trener u IQ centru i autor programa “IQ+”. 


IQ centar je organizacija koja se bavi podučavanjem ljudi, načinima učenja, kao i veštinama upravljanja vremenom, dok je IQ+ program koji pomaže klijentima da rade na svom ličnom razvoju, strateškom delovanju, te interaktivnom stilu rada.

Na predavanju ćemo moći da čujemo kako da pronađemo smisao i cilj svog rada, te kako oni utiču na našu motivaciju za organizacijom i na kraju kako da odredimo svoje ciljeve


Takođe, pričaće se o bitnosti donošenja odluka (ili o njihovom manjku). Na predavanju će se obrađivati i praktične veštine kojima možemo poboljšati organizaciju našeg vremena. Na kraju, biće ostavljeno i vreme za pitanja slušalaca.

Izvor: skc