Univerzitet u Novom Sadu dodelio nagrade „Zoran Đinđić“
Pixabay

Laureat nagrade „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača je dr Veljko Jovanović koji je vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U okviru nagrade je povelja, kao i milion dinara.

Dobitnica nagrade za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka za 2018. godinu je Miroslava Odalović. Ona je nagradu dobila za master rad „Problem interpretacije pojma genija u Kritici moći suđenja Imanuela Kanta“, koji je odbranjen na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobila je svečanu povelju i trista hiljada dinara.

Specijalna nagrada za mladog naučnika i istraživača za sveukupan doprinos u nauci dodeljena je dr Mariji Lesjak. Ona je vanredna profesorka na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Dobila je svečanu povelju i sto hiljada dinara.

Dobitnica nagrade za najboljeg studenta u školskoj 2017/2018. godini je Miljana Bigović, sa prosečnom ocenom 10,00 na kraju osnovnih akademskih studija prava, na smeru unutrašnjih poslova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Ona je dobila diplomu i dvesta hiljada dinara.

Na početku skupa, prisutne je pozdravio rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejan Jakšić, nakon čega su nagrade obrazlagali članovi stručne komisije i profesori. Na kraju je izveden muzički program Hora Univerziteta u Novom Sadu.

Pokrovitelj nagrade je Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Izvor: mojnovisad