Sve što morate znati o studijama na Univerzitetu u Beogradu
Pexels

Studentima Univerziteta u Beogradu pruža se prilika da pohađaju sledeće studije: 

 • Osnovne akademske
 • Integrisane akademske
 • Osnovne strukovne
 • Specijalističke strukovne
 • Master studije
 • Doktorske studije

Evo koji su uslovi za upis ovih studija, koliko one traju i koje zvanje ćete steći izborom nekih od njih.

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske su prvi stepen akademskih studija i traju 3 ili 4 godine. U zavisnosti od toga student stiče 180 espb poena (3 godine studija) ili 240 espb poena (4 godine studija). 

Da biste stekli zvanje „diplomirani“ (eng. bachelor) potrebno vam je 240 poena.

Integrisane akademske studije

Integrisane akademske su drugi stepen akademskih studija i traju 5 ili 6 godina i sastoje se iz osnovnih i master studija. Student završetskom integrisanih akademskih studija stiče 300 ili 360 espb poena i stiče zvanje „master“. U okviru beogradskog univerziteta ove studije nudi 6 fakulteta i to:

 1. Arhitektonski
 2. Medicinski
 3. Stomatološki
 4. Farmaceutski
 5. Hemijski
 6. Fakultet veterinarske medicine

Osnovne strukovne studije

Dužina trajanja osnovnih strukovnih studija je 3 godine. Završetkom ovih studija student stiče 180 espb poena i stručni naziv + zvanje prvog stepena strukovnih studija, npr. strukovni inženjer zaštite životne sredine. Ovu vrstu studija na Univerzitetu u Beogradu nude 3 fakulteta i to:

 1. Stomatološki
 2. Šumarski
 3. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Specijalističke strukovne studije

Uslov za upis na specijalističke strukovne studije su završene osnovne strukovne studije. Ove studije traju najmanje 2 godine i student stiče 60 espb bodova. Stručni naziv nakon završetka studija je „specijalista“ + zvanje prvog stepena strukovnih studija. Studijski programi ovog tipa realizuju se na Fakultetu političkih nauka u okviru smera „Politikologija – evropske studije“, kao i u saradnji Fakulteta za fizičku hemiju i Fakulteta bezbednosti u oviru zajedničkog studijskog programa pod nazivom „Forenzika“.

Pexels
Pexels

Master studije

Da bi student upisao drugi stepen akademskih studija potrebno je da ima završen prvi stepen akademskih studija. Završetkom master studija u trajanju od 1 ili 2 godine, student stiče još 60 ili 120 espb bodova i zvanje „master“ + drugi stepen akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Po završetku drugog stepena studija student stiče ukupno 300 espb poena.

Doktorske studije

Uslov za upisivanje doktorskih studija jeste prethodno ostvarenih 300 espb poena na akademskim studijama prvog i drugog stepena. Doktorske studije u trajanju od najmanje 3 godine, donose studentu 180 espb bodova. Po završetku doktorskih studija student stiče ukupno 480 espb bodova i zvanje „doktor nauka“ (eng. PhD/EdD u zavisnosti od discipline koju je izučavao). 

Na predlog Medicinskog i Prirodno – matematičkog fakulteta 1970. godine Univerzitet u Beogradu osnovao je Centar za multidisciplinarne studije u okviru čijih programa je do 2017. godine magistriralo 770, a doktoriralo 142 studenta.

Put do akademskih i strukovnih zvanja nije lak. Naoružajte se informacijama i strpljenjem. 

Neka vas vodi ljubav prema oblasti koju učite. Srećan put kroz Univerzitet u Beogradu!

Izvor: magazinstudent.rs