Studenti studentima - Pitajte budućeg bibliotekara
Pixabay

Na prvoj od tri radionice, koliko je projektom „Studenti studentima“ predviđeno, a koja nosi naziv „Pitajte (budućeg) bibliotekara“ biće predstavljene baze podataka i načini snalaženja u njihovom pretraživanju – pretrage po imenu i prezimenu autora, po naslovu publikacije, po ključnim rečima i napredno pretraživanje.


U tom smislu će naročita pažnja biti posvećena bazama kao što su Jstor, Cobiss, KoBSON, Index Translationum, Phaidra i drugim.

Pixabay
Pixabay

Osim što radionica ima za cilj da studente opremi veštinama potrebnim za pronalaženja relevantnih podataka u moru drugih informacija, studenti će imati priliku i da nauče pravilno bibliografsko citiranje i sastavljanje forme i kompozicije pisanih radova. 

Biće predstavljene metode bibliografskog citiranja (Čikago stil, APA stil, MLA stil, ISBD, prema pravilima Srpske akademije nauka i umetnosti, prema pravilima Matice srpske i druge) i objašnjenje zbog čega je važno pravilno citirati.

Na radionici će se govoriti i o kompoziciji i elementima koje treba da poseduje jedan kvalitetan pisani rad. Imaćete priliku da, pored samostalnog pronalaženja informacija i literature za svoje radove, dobijete pomoć u pronalaženju podataka i bibliografskom citiranju u cilju izrade validnih seminarskih, maturskih i drugih pisanih radova.


Radionicu će voditi Milica Antić, studentkinja treće godine Katedre za Bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.