StudentInfo za lakše informisanje studenata


Foto: Devana Labs - Deo tima StudentInfo: Milan Vučić, programer; Nikola Vuković, frontender i Vladimir Prelovac, mentor

Svesni činjenice da su količina i protok informacija koje studenti dobijaju od strane fakulteta veoma spori i neadekvatni sa vremenom, prvi projekat Devana Labs-a, koji bi trebalo da reši ove probleme, zove se StudentInfo.

Projekat su započeli u decembru 2015. godine, zajedno sa nekoliko studenata Matematičkog i Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a prva instalacija ove platforme postavljena je na Računarskom fakultetu. Godinu dana kasnije, platforma postaje open-source, čime se otvaraju velike mogućnosti u njenom poboljšanju.

IMG_2085_1024x543.jpg

Foto: Local Press - Mališa Pušonja

„Ideja open source-ovanja ovog proizvoda je da informacioni sistem fakulteta ili makar jedan njegov deo, bude javan, besplatan i svakom fakultetu dostupan sa minimalnim ulaganjem. Sve što je potrebno je da fakultet ima server na kome će se držati informacije” - za StartIt je izjavio mentor u Devana Labs-u, Mališa Pušonja. On, takođe, smatra da StudentInfo možda nije pravo rešenje, ali je bitno da je ovim projektom „napadnut” problem koji je već duže vreme aktuelan.

Šta bi ovo trebalo da znači za studente?

Osim brže i lakše komunikacije sa fakultetom, ovaj sistem bi trebalo da otkloni većinu briga koje studenti imaju pre, tokom i nakon ispitnih rokova, od kojih su najčešće nepravovremeno informisanje.

Poređenja radi, trenutni sistem koji se koristi na većini državnih i privatnih fakulteta u Beogradu je Fakultetski Informacioni Sistem (FIS), koji je ETF razvio 2010. godine. Taj sistem obuhvata aplikaciju za studentsku službu, kao i zasebne portale za studente i zaposlene. Integrisan je sa aplikacijama za prijemni ispit, kadrovsku službu, kao i sa informacionim sistemom Univerziteta u Beogradu.

Ako zanemarimo zastareli dizajn ovog sistema, njegove performanse su veoma dobre, ali najveća mana koju studenti ističu je kašnjenje unosa informacija od strane zaposlenih na fakultetima. Za razliku od njega, StudentInfo koristi dobro poznati interfejs rasporeda časova i kalendara, čime je približniji studentima, a takođe ima i svoju Android aplikaciju.

Ukoliko među vama ima programera, važno je napomenuti da je za frontend platforme korišćen AngularJS, backend je urađen u Laravel-u, a Android aplikacija u Java programu. Zainteresovani za poboljšanje platforme i izmenu kodova, mogu sve detaljno pronaći na Devana Labs GitHub portalu.


Izvor: StudentInfo / Startit