Studenti studentima: Šta biste pitali(budućeg)bibliotekara?
Freepik

U sredu 28. februara održaće se druga radionica u okviru projekta Studenti Studentima: Pitajte (budućeg) bibliotekara, koja nosi naziv „Pravilno bibliografsko citiranje”, a Milica Antić, studentkinja treće godine Katedre za Bibliotekarstvo i informatiku i član Studentskog parlamenta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i vaš mentor kroz bibliografsko citiranje te večeri, rekla je za iSerbiu zašto je bitno posetiti ovu radionicu: 


„Sposobnost pravilnog bibliografskog citiranja je jedna od odlika prvo uspešnog studenta, a kasnije i relevantnog istraživača i naučnika. Na drugoj radionici biće predstavljeno nekoliko stilova citiranja i kako pronaći bibliografske podatke u monografskim, serijskim i elektronskim publikacijama, kao i u multimedijalnim izvorima, radovima sa konferencija i veb sajtovima.”


Na pitanje zašto je važno pravilno bibliografsko citiranje za jednog akademskog građanina, Milica je rekla da „navođenjem izvora koje smo koristili prilikom izrade naših radova dokazujemo da smo koristili informacije koje se zasnivaju na relevantnim naučnim činjenicama, što naše radove čini kvalitetnijim”, i dodala da na ovaj način „poštujemo stvaralaštvo, trud i zalaganje drugih autora, a našim čitaocima dajemo smernice za dodatne informacije o određenoj temi, a samim sticanjem ovih veština još u toku studiranja, olakšavaju se kasnija naučna istraživanja”.

SKC
SKC

Smatra li da je zanimanje biblotekara zanemareno u Srbiji, Milica je rekla da ne smatra „dokle god ima bibliotekara koje odlikuju inovativne i kreativne ideje i koji su u koraku sa vremenom”, dodavši da je ova radionica „dobar pokazatelj koliko je posao bibliotekara zapravo raznovrstan i zanimljiv”.


Za kraj, Milica se metforički izrazila i istakla da u današnjem moru informacijabibliotekari zasigurno imaju kormilo u svojim rukama, a takve se veštine ne zanemaruju”, ali i pozvala sve da joj se pridruže u SKC-u sledeće nedelje. 


Prethodna radionica se odnosila na sticanje sposobnosti za samostalno pronalaženje relevantnih naučnih informacija za seminarske, maturske i druge radove i u skladu sa time predstavljeno je nekoliko bibliografskih baza podataka koje obuhvataju različite naučne oblasti, a na sledećoj možete očekivati, pored objašnjenja kako citirati kada su podaci o izvoru nepotpuni, delo anonimno, navedena dva ili više autora, informacije o izvoru nezvanične i slično, i razjašnjenje o autorskima pravima i problemu plagijata. Poželjno je da polaznici dođu sa spiskom literature koju žele da navedu kao izvore koje su koristili za svoje radove.