Da li smo zaboravili šta znači biti kolegijalan?
Pexels

U anketi je učestvovalo oko 200 ispitanika sa različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, među kojima su bili Mašinski, Filozofski, Pravni, Ekonomski, Singidunum itd. Ispitanici su bili uglavnom studenti u dvadesetim godinama, a u anketi je učestvovalo više osoba ženskog, nego muškog pola


Studentima je ponuđeno 10 pitanja koja govore o tome da li smo spremni da se založimo za druge i pomognemo kada je neophodno. Sa druge strane, dali su odgovore koliko su i sami zadovoljni istim od strane svojih kolega. U nastavku pročitajte rezultate ankete

Na pitanje: Koliko ste kolegijalni?, na skali od 1 do 5, čak 46.4% je dalo ocenu 4. Naglasili su da se pomoć zloupotrebljava, očekivanja su po principu - sve na gotovo i da zbog toga svoje skripte ne daju uopšte.


Ocenu 3 dobilo je 38.8% ispitanika za kolege koje su bile spremne da pomognu, a oni koji su odgovorili ocenom 1 ili 2, dali su objašnjenje da su druge kolege krile svoje beleške, skripte ili informacije. Takođe, da su pravili su skrivenu grupu na Facebook–u, za odabrano društvo, da „vide” poruku tek nakon kolokvijuma ili ispita, pa čak i uz objašnjenje da im ne mogu dati svoje beleške, jer će im ukrasti posao ili da će im trebati kasnije kada se zaposle i slično.

Pexels
Pexels

Istraživanje je pokazalo da 74% ispitanika misli da je kolegijalnost važna. Moramo priznati, bez nje u jednom trenutku prestaće i naši uspesi. Kolegijalnost i slobodna razmena informacija neophodni su za kvalitetno studiranje.

Prema istraživanju, nekolegijalnost prati ljubomora, sebičnost, sujeta, nedostatak empatije, kućno vaspitanje, obrazovanje, školske ustanove, sredina, ljudi, država itd. 


Takođe, istraživanje je pokazalo da 36,5% ispitanika misli da u velikoj meri vladaju zavist i ljubomora. Kao primer su navodili da su kolege podrugljivo komentarisale ocene i bodove sa kolokvijuma i ispita, da su ljubomorni zbog dobrog uspeha i ocena, te da su neki prestali da se druže sa svojim kolegama koji su dobili najbolje ocene, jer sami nisu položili ispit. Navode kako određene kolege namerno daju pogrešne odgovore ili pokušavaju da sabotiraju kolege dok drže prezentaciju za ocenu/bodove. 

,,Smatram da je kolegijalnost izuzetno bitna, jer ćemo sa nekim od kolega na fakultetu raditi u budućnosti, a ako nije bilo kolegijalnosti na fakultetu, tek na poslu neće biti“, prokomentarisao je kolega sa Građevinskog fakulteta.

pexels
pexels

Na pitanje: Da li postoji razlika između studenata koji dolaze iz drugih gradova od onih koji žive u mestu gde se nalazi fakultet, čak 42.3% ispitanika je odgovorilo potvrdno. U vezi sa navedenim, neki od komentara su: 

„Studenti iz unutrašnjosti gaze i ne okreću se iza sebe, da bi dobili ono što hoće."

„Kolegijalniji su, oseća se razlika u vaspitanju."

„Ljubaznost je prisutna u većoj meri, kao i drugačiji mentalitet."

Kada se susretnu sa nekolegijalnim ponašanjem svojih kolega, navode da ignorišu ili uzvraćaju istom merom. Odnosi među ljudima su, prema istraživanju, sve hladniji, a sebičnost sve prisutnija.


Ljudski je pomoći nekome, ako smo u mogućnosti. To bi trebalo da nam ulepša dan, da budemo srećni, jer je neko drugi podjednako srećan, da se radujemo tuđem uspehu, kao sopstvenom. Život je kratkog daha i licimerje nas neće nigde dovesti.  

Kolegijalnost je važna. Za uspešno studiranje, veoma je bitno da se zabavljate, družite, pomažete jedni drugima.

Stvarajte prijateljstva koja će trajati i budite, pre svega, dobri ljudi. Zato, nemojte da budete nekolegijalni, već iskoristite priliku koja vam se pruža!