Saznaj više o listu „Student” na izložbi u DKSG-u
Mašina - Stranica „Studenta“ iz aprila, 1976. godine

Izložba Vizuelni identitet & vizuelna naracija. List Student u istoriji grafičkog dizajna, ilustracije, katikature, stripa i fotografije otvorila je svoja vrata Doma kulture Studentski grad još 24. oktobra 2017. godine i trajaće sve do 11. novembra 2017. godine. Ona je priređena zarad obeležavanja 80 godina od izlaska prvog broja lista Student 1937- 2017.


Izložba predstavlja do sada prvi sveobuhvatni odgovor na pitanja o tome kakav je doprinos Studenta jugoslovenskoj i srpskoj istoriji grafičkog dizajna, kako je Student otkrivao i otvarao nove svetove vizuelne naracije,  kako je i koliko Student bio autonomni i aktivni činilac promena u svetu grafičkog dizajna?


Izložba prikazuje više desetina reprezentativnih radova koji dostojno predstavljaju Studentovo mesto i ulogu u istoriji grafičkog dizajna, ilustracije, karikature, stripa i fotografije tokom decenija od 1937. do 2017.

DKSG
DKSG

Kratka istorija lista „Student“

Časopis Student je počeo sa radom u predratnom Beogradu, kao autentični levičarski omladinski list. Od 15. marta 1937. do izbijanja rata 1941. godine, Student su uređivali Bogdan Pešić, glavni i odgovorni urednik, Ivo Lola Ribar, jedan od organizatora i najistaknutijih ličnosti omladinskog i studentskog revolucionarnog pokreta u Beogradu i Jugoslaviji tog vremena, Ratko Popović, Savo Dragojević, Boža Pejović, Puniša Perović, Milutin Popović Sandžaklija, Anton Kolendić i drugi. 


Glavni ciljevi studentskog pokreta za koje se list zalagao bili su: antiratna politika i otpor prema vladajućem režimu, odbrana akademskih sloboda i autonomije Univerziteta, razvijanje studentske solidarnosti i mreže za ekonomsku samopomoć, podrška radu studentskih kulturnih, sportskih i drugih udruženja, podrška sindikalnom pokretu i borbi radnika za svoja prava i dosledni antifašizam


Već od samog početka Student su pratile cenzura i zabrane. Prema tvrdnjama Bogdana Pešića, često su cenzori tj. pripadnici policije čekali u samim štamparijama ne bi li odmah po izlasku iz štamparske prese zaplenili časopis. U tim prvim godinama Studenta, organi tadašnje države Kraljevine Jugoslavije oformili su Studentski Glasnik, kao konkurentni list Studentu.

DKSG
DKSG

Obnovljen već 1946, odmah po završetku Drugog svetskog rata, ne napuštajući izvorni koncept iz 1937. 


Na Dan studenata 1968. – 4. april – Studentu je uručen Orden bratstva i jedinstva kojim ga je odlikovao J. B. Tito. Ta godina bila je godina buđenja studentskog pokreta širom Evrope. Studentski protesti u Beogradu bili su prvi protesti bilo kog tipa nakon Drugog svetskog rata. Ovaj događaj pratio je i porast opšteg interesovanja za studentsku štampu. Student je u tim danima izlazio dnevno i bivao zabranjivan. Časopis je tada zabeležio rekordan tiraž od 80.000 primeraka.


Paralelno sa rastom popularnosti Studenta, širom čitave SFRJ omladinska glasila su u ovom periodu „doživela procvat“. Pored Studenta, među najpopularnijim listovima ovog tipa bili su i beogradski Vidici, slovenačka Mladina i hrvatski Polet.

Mašina
Mašina

Student se u prvim godinama devedesetih nije mnogo promenio. Drugi rekordni tiraž list je zabeležio tokom demonstracija 9. marta 1991. godine i merio se u desetinama hiljada primeraka.


Student je u septembru 2002. još jednom pokušao da opravda tradiciju i vrati autentičnost pobunom protiv svega što se smatra nepravdom.


Danas je Student glasilo koje je pretežno informativnog karaktera, bez političkog potencijala i snage kakvu je imao od svog osnivanja do raspada Jugoslavije.


Da li Student uopšte postoji i hoće li ova godišnjica, bar sećanje na nekadašnje zlatno vreme, promeniti nešto?


Izvori: DKSG/Wikipedija/Vreme/Mašina/Politika