Raspisani izbori za nove članove studentskih parlamenata
Freepik

Pravo da budu birani, a isto tako i da biraju imaće svi studenti Univerziteta upisani na studije u tekućoj školskoj godini (2017/2018), a koji su ujedno i državljani Republike Srbije.


Osim da ispunjavaju gore navedene uslove, kako bi podneli kandidaturu za delegate u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, neophodno je da kandidati prilikom popunjavanja Obrasca za prijavu za učešće na izborima ponesu sledeću dokumentaciju: 

  1. uverenje o redovnom studiranju 
  2. uverenje o državljanstvu ili kopiju pasoša 

Određeni fakulteti poput Elektrotehničkog pored dokumentacije, imaju još zahteva. Kada su u pitanju izbori za članove parlamenta pomenutog fakulteta, glasaće se za izborne liste. Dozvoljeno će biti da liste sadrže najmanje jednog kandidata, a najviše čak dvadeset. Pritom, lista se može podneti samo uz potpis najmanje pet studenata fakulteta po kandidatu na listi, pri čemu svaka lista mora prikupiti bar dvadeset potpisa. 


Ukoliko ste student ovog fakulteta imaćete priliku da na izborima birate studenta prodekana, delegate u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu a i same članove parlamenta vašeg fakulteta u utorak 10. aprila od 8 do 20 časova. Oni zainteresovani za mesto delegata u Studentskom parlemantu Univerziteta u Beogradu moraće osim gore pomenute dokumentacije priložiti i dokument koji potvrđuje da im nije izrečena nikakva disciplinska mera.


Pored Elektroteničkog, Biološki fakultet takođe raspisuje kako izbore za svoj parlament, tako i za univerzitetski. Za kandidaturu i na jednom i na drugom se još uvek možete prijaviti jer je rok za prijave 30. mart. Ovaj fakultet za kandidaturu takođe ima dva zahteva više kada je u pitanju kandidovanje za delegate u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, a to su da student ne bude pripadnik nijedne političke organizacije i da ispunjava ostale uslove propisane aktima Univerziteta. Izbori će na ovom fakutetu biti održani 4. aprila a vreme će biti naknadno objavljeno. 


Fakultet koji takođe poziva poziva svoje studente da dođu na izbore za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu jeste i Arhitektonski gde je glasanje zakazano za 4. april od 10 do 14 časova u dekanatu fakulteta. 


Ujedno vas obaveštavamo i da će se izbori na Ekonomskom fakultetu održati 2. i 3. aprila od 9 do 19 časova, ali će se odnositi samo na parlament Ekonomskog fakulteta. 


Učestvujte! Ne prepuštajte sve drugima! 


Izvor: (Arhitektonski/Elektrotehnički/Biološki fakultet)