Prva međunarodna interdisciplinarna konferencija o umetnosti
Facebook

Konferencija koju organizuje grupa studenata istorije umetnosti i istorije sa beogradskog Filozofskog fakulteta, okupiće mlade istraživače iz različitih humanističkih disciplina, koji će izlagati naučne radove na temu Autonomy in Arts and Humanities. U okviru razmatranja pitanja autonomije u umetnosti, biće pokrivene teme: autonomija umetničkog dela, autonomija istraživanja umetnosti u okviru humanističkih disciplina u odnosu na politički kontekst, naučna zajednica, javno mnjenje, kao i autonomija estetičkog vrednovanja, autonomija interpretacije i autonomija institucija koje se bave istraživanjem umetnosti.


Ovaj događaj bi trebalo da omogući razmenu znanja, iskustava, pristupa i metoda u naučnom istraživanju putem prezentacije naučnih radova, diskusija i interaktivnih predavanja stručnjaka za određene naučne oblasti. Cilj ovakvog okupljanja je rešavanje aktuelnih pitanja o istraživanju umetnosti i dalji razvoj domaće naučno-istraživačke delatnosti, naročito naučnog rada mladih istraživača.


Pored posete konferenciji, koja će biti otvorena za širu javnost, zainteresovanima će biti dostupna i onlajn publikacija u vidu zbornika u pdf formatu, u kojoj će se nalaziti naučni radovi sa skupa, recenzirani od strane stručnjaka. Ovakav poduhvat rezultat je želje za većom dostupnošću i relevantnošću kako konferencije, tako i radova. Time će se doprineti poboljšanju informisanosti šire javnosti, koja će imati priliku da proširi znanja o temama koje se tiču umetnosti, ali i zajednice u kojoj živimo.


Konferenciju su podržali Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za muzeologiju i heritologiju i I_Belgrade. Sve informacije dostupne su na zvaničnom sajtu konferencije. 


Izvor: Nedeljnik