Otkazan protest studenata Ekonomskog fakulteta

Foto: Ćutolog

Pojedini zahtevi studenata se odnose na sledeće: cena prenetog boda (ESPB), javna specifikacija strukure troškova i školarina, stavljanje van snage svih akata, koji su doneti van Studentskog parlamenta, a odnose se na njihov rad.

„Već neko vreme postoji ogromno nezadovoljstvo studenata Ekonomskog fakulteta postojećim nastavnim programom, finansijskim opterećenjem i uslovima studiranja na fakultetu. Pored toga, prisutan je i problem prvih bolonjskih generacija o kojem se i u medijima poslednjih dana dosta piše”, izjavila je Iva.

Prema navodima Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta, najveći problem je cena prenetog boda. Naime, oni smatraju da je cena od 1496 dinara, po prenetom bodu, previsoka, imajući u vidu, kako kažu, lošu finansijsku situaciju u državi. Pored ovog problema, postoje i drugi, kao što su: opterećenost studenata postojećim nastavnim planom i programom, broj ispitnih rokova i ukidanje takozvanih apsolventskih rokova.

_veb_novinarstvo.gif

Podnošenje zahteva usledilo je nakon, prema njihovim rečima, fizičkog sprečavanja predstavnika studenata, da prisustvuju sednici Nastavno-naučnog veća (čiji su članovi), 26. oktobra, na kojoj je usvojen Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta. Čineći ovo, krše se odredbe Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta u Beogradu.

„Ovo je prvi put, koliko mi znamo, da studente, delegirane u Nastavno-naučno veće, na ulasku sačeka obezbeđenje i fizički ih onemogući da prisustvuju sednici na kojoj po zakonu imaju pravo da prisustvuju. Studenti za ovu sednicu nisu dobili poziv, pod izgovorom da se na sednici ne raspravlja o pitanjima vezanim za studente, čak i pored toga, što se na pomenutoj sednici razgovaralo o uvođenju novog studijskog programa i usvajao novi Pravilnik o izboru za članove Studentskog parlamenta”, tvrdi Iva.

U saopštenju, koje se nalazi na sajtu Ekonomskog fakulteta, se navodi da se već godinama traži od Studentskog parlamenta da predloži nacrt pomenutog pravilnika, na čemu se posebno insistiralo u januaru, zbog brojnih prijava studenata da su studentski izbori na fakultetu neregularni.

IMG_20161109_WA0007.jpg

Foto: Privatna arhiva Ive Ilić - Studentski parlament Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Iva je objasnila da pravilnik već postoji, po kojem se održavaju izbori i koji je svim studentima i široj javnosti dostupan na sajtu Ekonomskog fakulteta. „Pravilnik je već nekoliko puta menjan, upravo na insistiranje dekana, a i sami izbori u aprilu su organizovani na način, koji je dekan u svojoj odluci propisao. Posle pomenutih izbora u maju, dekanu je predložena nova izmena pravilnika od strane tadašnjeg predsedništva Studentskog parlamenta, a dekan je rekao da ima vremena”, dodaje Ilićeva.

Nakon sastanka sa dekanom, koji se održao 31. oktobra, Studentska unija, koja je bila jedna od organizatora, izašla je iz organizacije protesta uz obrazloženje da su svi zahtevi ispunjeni i da je na sastanku u ponedeljak, imenovana radna grupa koja će pripremiti izmene pomenutog pravlinika sa ciljem veće transparentnosti u izboru studentskih predstavnika.

„Naši zahtevi tada nisu bili ispunjeni, a o tome koliko je bio loš predlog uprave fakulteta i koliko je taj isti predlog naišao na neodobravanje kolega, govore i reakcije na društvenim mrežama, nakon što je fakultet objavio taj dokument kao da je konačan i dogovoren, iako to nije bio, budući da je kolega Igor Đerfi, predsednik parlamenta, odbio da potpiše sporazum”, ističe Iva.

Ilićeva dodaje da je Đerfi to učinio, zato što je bio sprečen da se, pre potpisivanja, konslutuje sa studentima o tome da li su im prihvatljiva rešenja iz sporazuma, budući da su u sporazumu pomenute samo opšte odredbe, poput namere da se formira komisija, koja bi ispitala problem ili da se da određeni predlog.

Ona, takođe, objašnjava da su na tom sastanku dobili uopštena obećanja i da će problem biti rešen bez konkretnih naznaka i na koji način. Potom su organizovali protest.

Protest studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu

„Nakon protesta održanog u sredu, gde se okupljenima niko iz uprave nije obratio, imali smo još jedan sastanak sa upravom fakulteta, na kojem uopšte nije razmatran dobar deo naših zahteva. Na protestu je, po procenama policije, bilo između 1200 i 1500 studenata”, naglašava Iva.

Najavljeno je da postoji mogućnost objedinjavanja protesta sa studentima Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Beogradu, ali je Iva objasnila da studenti Pravnog fakulteta, ipak, neće organizovati protest, a da od ETF-a još nisu dobili zvaničnu potvrdu.

U međuvremenu, novi protest, zakazan za danas, 10. novembar u 12.00 časova, je otkazan.

Kakvo je mišljenje dekana o ovom pitanju?

BRANISLAV_BORICIC_11_2016.jpg

Foto: Večernje novosti - Prof. dr Branislav Boričić

Za televiziju B92, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Branislav Boričić, je izjavio: „Mislili smo da smo se u petak sve dogovorili, onda smo se u ponedeljak ponovo sastali, jer su se oni pojavili sa novom listom zahteva. I tada smo smatrali da je sve završeno, a onda smo u utorak ponovo imali novu listu zahteva i sa njima ponovo razgovarali”.

On je za Blic, pak, istakao da razumeju studente i da su spremni da čuju njihove zahteve. „Postoje neki zahtevi koje možemo odmah da rešimo, drugi, koji zahtevaju neko vreme za realizaciju, ali i oni na koje ne možemo pozitivno da odgovorimo. Oni podrazumevaju kršenje pravnih normi, a tu ne vidimo da postoji prostor za kompromis”, tvrdi Boričić.

Na sastanku, u petak 4. novembra, postignuta je saglasnost o pet od devet studentskih zahteva, saopštio je Ekonomski fakultet u svom izveštaju. Međutim, nakon samo četiri dana, protest, koji je zakazan za 10. novembar je otkazan, jer su u međuvremenu postignuti dogovori u vezi sa svim studentskim zahtevima.


Izvori izjava prof. dr Branislava Boričića: Blic / B92

Svetlana je studentkinja žurnalistike koja voli životinje, digimone i neverbalnu komunikaciju.