Mnemotehnika – najefikasniji metod pamćenja


Foto: Pixabay

Mnemotehnika predstavlja mentalne strategije, odnosno rime, slike, akronime ili fraze koje pomažu studentima da zapamte velike količine informacija. Reč mnemotehnika je grčkog porekla i potiče od imena boginje pamćenja i memorije, Mnemozine. Tehniku su koristili rimski senatori, kao i antički grčki govornici.

Tokom celog života trudimo se da usvojimo i zapamtimo bezbroj novih informacija. Neke od njih su kompleksne i to otežava njihovo pamćenje. Mnemotehnike nam upravo pomažu da povežemo novu informaciju sa nečim što nam je poznato, da učinimo besmislene sadržaje smislenim. Zasnivaju se na prethodnom znanju. Kada pročitamo neku novu reč, naš mozak automatski stvara kinestetičku, auditivnu ili slikovnu predstavu o pročitanoj reči.

Vrste mnemotehnika

Postoje tri vrste mnemotehnika. To su verbalne, vizuelne i mešovite. Budući da ih ima mnogo, spomenućemo neke od njih.

Jack_Moreh_01_2017.jpg

Foto: Jack Moreh, Freerangestock.com

Skraćivanje je jedno od najjednostavnijih oblika verbalne mnemotehnike. Ovaj oblik funkcioniše tako što skraćujemo broj informacija koje treba usvojiti. Možemo skraćivati nazive institucija, pojava, svakodnevnih pojmova sa kojima se susrećemo.

Elaborirano kodiranje koristimo kada želimo da zapamtimo neku neodređenu informaciju, tako što je povezujemo sa poznatim, stvarajući na taj način celinu koju možemo lakše naučiti. Najjednostavniji primer ove metode je II Njutnov zakon, npr. F = m * a, možemo je formulisati kao smislenu rečenicu „Fića je Mali Automobil“.

Tehnika rimovanja. Unošenje rima dodatno olakšava usvajanje kompleksnih informacija. Međutim, ova tehnika možda nije laka za pamćenje svima, jer nisu svi talentovani za „bacanje“ rima. Detaljnije o ovim tehnikama možete pročitati na sledećem linku.

Danas je najpopularnije i najefikasnije učenje i pamćenje uz pomoć kognitivnih ili mentalnih mapa. One predstavljaju vizuelne mnemotehnike i zasnivaju se na šemi određene ideje koja sadrži reči, rečenice, crteže koji objašnjavaju tu ideju. U središnjem delu je ideja, a oko nje se nalaze te reči, rečenice, simboli. Sve što vam je potrebno za ovaj metod je prazan list papira, olovke u boji i vaša mašta. Ako spadate u moderne tipove, posetite ove sajtove za izradu mentalnih mapa: Mindmanager, Inspiration i Coggle. Više informacija o mapama uma možete pronaći na ovom linku.

pixabay_001_2017.png

Foto: Pixabay

U mešovite mnemotehnike spada metoda ključnih reči. Najčešće se koristi prilikom učenja stranog jezika i predstavlja upotrebu zvučnosti reči kako bismo nepoznati pojam povezali sa što življom ili čudnijom predstavom.

Budući da je januarski ispitni rok blizu, imate priliku da isprobate neku od ovih metoda i sa lakoćom položite ispit.


Izvori: Studentski život / Srednja.hr / Learning Assistance / Fun with words