Koliko je važan način komunikacije na studijama?

Foto: Pixabay

Većina studenata ima problem prilikom izražavanja na usmenom ispitu. Pre svega, bitno je da znamo šta tačno želimo da prenesemo drugoj osobi, u ovom slučaju profesorima. Već tokom pisanja koncepta, trebalo bi da osmislite način na koji ćete to preneti, pa se mora voditi računa o akademskom izražavanju. Rečnik mora biti prilagođen instituciji u kojoj se nalazite.

Informacija, koja se prenosi, ima za cilj da pokaže vaše znanje i zadovolji kriterijume profesora. Povezuvanjem različitih elemenata i činjenica, kao i iznošenje primera, znatno će doprineti krajnjem rezultatu.

verbal_comm.jpg

Foto: Practice Aptitude Tests

Veoma bitna stavka, koja prati usmeni tok komunikacije je govor tela i držanje. Neophodno je da telo ostane mirno i staloženo, jer ćete delovati samouvereno i sigurni u sebe i svoje znanje. Takođe, ton glasa treba da odaje smirenost i sigurnost.

Komunikacija je interakcija. Međutim, moramo voditi računa o tome kako, gde i na koji način se obraćamo profesorima. Neki profesori, jednostavno, ne vole da ih na hodniku, u hodu zaustavljate i zapitkujete šta vi želite, nego zahtevaju da im se isključivo obratite u kabinetu, u terminu predviđenom za konsultacije.

Drugi su pak vrlo srdačni i otvoreni sa studentima, pa im ne smeta da se konsultuju sa vama izvan kabineta. Jednostavno, morate proceniti kakvi su vaši profesori ili se raspitajte kod starijih kolega o tome kako da im pristupite.

Budući da mnogo toga zavisi od načina vaše interpretacije (odnos sa profesorom, ocena koju ćete dobiti na ispitu), bitno je da znate da možete provežbati vaš govor. Ovo su kratki i korisni saveti za vežbanje govora:

čitanjte što više tekstova (knjige, poeziju, novinske članke),
➢ vežbajte razgovetno izgovaranje – uz pomoć brzalica,
➢ pokušajte da izbacite poštapalice iz svakodnevnog govora,
➢ vežbajte pravilno akcentovanje – delite reči na slogove,
pričajte ispred ogledala, kako bi pratili govor tela.

Dobar govornik se postaje vežbom i radom. Bogaćenjem rečnika, uspećete da vaše izražavanje zvuči stručnije. Govor je sredstvo sporazumevanja, ali i najvažnije sredstvo za postizanje cilja.


Izvori: Kakopedija