Koji ćeš fakultet ti da upišeš?

FOTO: Free Digital Photos

Pravni fakultet u Beogradu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od najstarijih univerziteta na Balkanu i po broju studenata jedan je od najvećih u regionu. Broj studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije je 700, a broj samofinansirajućih studenata 1100.

dru_fakulteti_06.jpg

FOTO: Bolja Advokatura - Pravni fakultet u Beogradu

Upis na osnovne akademske studije vrši se krajem juna i prvih dana jula. Prijemni ispit obuhvata proveru znanja iz sledećih predmeta: srpski jezik, istorija i ustav i prava građana.

Test sadrži 60 ispitnih pitanja i to 25 pitanja iz srpskog jezika, 25 pitanja iz istorije i 10 ispitnih pitanja iz ustava i prava građana. Fakultet organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita u dva termina. Prvi termin je vikendima tokom maja, a drugi termin se organizuje početkom juna u trajanju od osam uzastopnih časova.

_rangiranje_fakulteta_1.gif

Prijavljivanje za drugi krug pripremne nastave vrši se od 16. maja do 04. juna 2016. godine.

Takmičenje u besedništvu je deo tradicije Pravnog fakulteta, a zbog velike zainteresovanosti studenata sa drugih fakulteta, kao i šire javnosti, postalo je godišnji događaj.

Više informacija pronađite na sajtu fakulteta ili posetite fakultet, gde možete dobiti sva obaveštenja na šalteru broj 1.

Fakultet bezbednosti

Fakultet bezbednosti je visokoškolska ustanova iz grupe društveno – humanističkih nauka, koja za svoj osnovni cilj ima prenošenje znanja i veština iz oblasti nauka bezbednosti.

17925_10205545908399894_5337297813293455955_n.jpg

FOTO: Fakultet bezbednosti - Fakultet bezbednosti

Prijemni ispit za upis na prvu godinu akademskih studija sastoji se iz tri predmeta, od kojih kandidat bira dva: ekologija, sociologija i psihologija.

Za navedene predmete održava se pripremna nastava vikendima u maju i radnim danima u junu (4-6. i 08-12. juna 2016. godine). Kandidati se za pripremnu nastavu mogu prijaviti elektronskim putem, poštom ili lično. Pripreme obuhvataju fond od 50 časova, kao i proveru znanja u vidu testa na kraju pripremne nastave.

Na Fakultetu bezbednosti postoji pet usmerenja:
• Katedra studija bezbednosti,
• Katedra studija odbrane,
• Katedra studija civilne zaštite i zaštite životne sredine,
• Katedra studija menadžmenta ljudskih resura i socijalnih resursa i
• Katedra društveno – humanističkih nauka.

Asocijacija studenata Fakulteta bezbednosti je udruženje osnovano na inicijativu studenata Fakulteta bezbednosti, koje ima za cilj unapređenje visokog obrazovanja i ostvarivanje studentskih prava. Najznačajniji pojekat ASFBB je stručni seminar „Bezbednost za sve”, koji okuplja studente srodnih fakulteta i ujedno je prvi i najveći događaj te vrste u region.

Za više informacija o ovom fakultetu posetite njihov sajt, a informacije o Fakultetu političkih nauka i Beogradskoj poslovnoj školi, možete pronaći na sledećem linku.


Jelena je optimista i u svemu traži svetliju stranu.