Kako upisati Filozofski fakultet u Novom Sadu?


Foto: Edukacija

Filozofski fakultet u Novom Sadu osnovan je 1954. godine i tada je svim budućim studentima na raspolaganju bilo šest studijskih programa. Danas, ovaj fakultet ima 19 programa, tako da se može upisati 957 studenata. Više od polovine, njih 517, dobiće mogućnost za školovanje finansiranjem iz budžeta.

Pravo na upis prve godine studiranja imaće svi kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu i imaju položen prijemni ispit. Budući da Filozofski fakultet poseduje 12 jezičkih studijskih programa, prijemni ispit za ovu kategoriju sastojaće se od odgovarajuće književnosti za odabrani jezik, a kandidati će odgovarati pismeno i usmeno. Što se tiče ostalih studijskih programa, prijemni ispit za Istoriju i Filozofiju, takođe će obuhvatati pismeni i usmeni deo, dok će kandidati koji žele da upišu Psihologiju, Pedagogiju, Sociologiju, Socijalni rad ili Novinarstvo, raditi samo pismene testove.

Konkursni rok za prijavljivanje kandidata trajao je od 21. do 23. juna. Prijemni ispiti, u zavisnosti od odseka za koji se polaže, održaće se od danas, 28. juna do 30. juna, sa početkom u devet časova. Preliminarne rang liste biće objavljenje, najkasnije 3. jula.

Za smer Pedagogija, Engleski jezik i književnost, Istorija, Psihologija, Socijalni rad i Novinarstvo, školarina iznosi 96.000 dinara. Za ostale smerove cena školarine je 65.000 dinara, dok je za strane državljane 2.000 evra.

Više informacija o upisnom konkursu i polaganju prijemnog ispita svi budući studenti mogu pronaći na sajtu Filozofskog fakulteta.


Izvor: Fakulteti Edukacija