Kako se prilagoditi akademskom životu?

FOTO: About Education

U razgovoru sa studentima različitih nivoa studija, došli smo do određenih zaključaka. Ovo su njihovi saveti.

1. Organizujte svoje vreme

Početak studiranja podrazumeva i veću količinu obaveza oko predavanja, poštovanje rokova oko predaje seminarskih radova i obavezne kolokvijume. Da biste uspešno izbalansirali vreme između mnogobrojnih fakultetskih obaveza i privatnih obaveza, poželjno je koristiti planere/rokovnike, bilo u štampanoj formi, bilo u telefonima. Planeri vam mogu značajno pomoći da organizujete svoje vreme, kao i to da u svakom trenutku znate kog datuma imate koje neodložne obaveze.

2. Deo svog svakodnevnog vremena odvojite za redovno učenje

Iako se ovo čini kao neverovatno teško, svakoga dana odvojite jedan deo vremena koji ćete posvetiti samo učenju i/ili izradi seminarskih radova. Veliki broj studenata ove obaveze odlaže do poslednjeg dana, pa nekoliko dana pred samu predaju radova ili pred ispit „kampanjski“ uče velike količine gradiva. Ovakav način spremanja ispita izuzetno je stresan, a nakon takvog učenja osećate izuzetno jak umor, što vam onemogućava da se nakon učenja bavite nekim stvarima koje vas interesuju.

EU%20GIF.gif

Međutim, studenti koji imaju visoke ocene sugerišu da se postizanjem rutine prilikom redovnog učenja, znatno lakše usvaja gradivo i da su bez izuzetka ocene znatno više ako se sa obavezama krene na vreme i ukoliko se one obavljaju redovno.

3. Prihvatite težinu studiranja

Jedna od najvažnijih stvari u situaciji prilagođavanja na nove akademske obaveze je prihvatanje činjenice da je svaki fakultet težak na svoj način i da je potrebno uložiti dosta truda i strpljenja da bi se sve obaveze odradile na vreme. Mnogi studenti pribegavaju različitim mehanizmima odbrane, kada se nađu u ovakvoj situaciji, ali još je veći broj onih koji se suoče sa ovom činjenicom. Nemojte svoj fakultet činiti još težim time što stalno razmišljate o tome koliko vam je teško da učite, napišete seminarski i slično. Potrudite se da svakoga dana pronađete bar nešto zanimljivo u gradivu koje učite.

Prva_Akademski_Zivot_11_2016.jpg

FOTO: pixabay

4. Upoznajte se sa svojim kolegama

Svima je podjednako teško prilagođavanje na akademski život. Velika je verovatnoća da većinu svojih novih kolega nećete poznavati od ranije, a dobro društvo i učenje u grupicama vam može značajno pomoći da prevaziđete krizu prilikom prvog susreta sa fakultetskim obavezama.

Tokom vremena možete shvatiti da sa pojedinim kolegama delite mnogo više zajedničkih interesovanja, nego što ste na samom početku mislili. Takođe, poznato je i to da mnoga prijateljstva stečena na fakultetu opstaju i nakon završetka. Uvek je lakše poteškoće prevazići u grupi dragih ljudi, sa kojima vam je uvek prijatno.

5. Odaberite predmet koji vam je zanimljiv

Većina uspešnih studenata je kao jednu od najvažnijih stavki navela upravo ovu. Pronađite neki predmet koji vam je zanimljiv za učenje. Posvetite deo svog vremena istraživanju tema koje ste obrađivali na tom predmetu. Birajte kao izborne predmete one koji su slični tom, a možete tražiti od profesora i dodatnu literaturu. Ukoliko uspete da pronađete zadovoljstvo u nečemu što učite na fakultetu, mnogo lakše ćete učiti i stvari koje vam nisu baš toliko omiljene.

6. Vannastavne aktivnosti, volontiranja i prakse

Posećivanje različitih tribina i radionica namenjenih studentima su odličan način da steknete uvid u to šta sve možete zanimljivo da pronađete na vašem fakultetu. Mnogi studenti se ravnodušno ophode prema svom fakultetu, smatrajući da nemaju nikakve zanimljive mogućnosti koje bi mogli da iskoriste. Istina je, u stvari, da većina tih studenata nije dovoljno dobro informisana o vannastavnim aktivnostima, za šta vam razne tribine i radionice prevashodno i služe.

Takođe, ukoliko postoji mogućnost da volontirate ili radite praksu u svojoj oblasti, trebalo bi da razmotrite i tu mogućnost. Na taj način možete steći mnogo korisnih znanja, ali i upoznati mnogo novih i zanimljivih kolega.

Druga_Akademski_Zivot_11_2016.jpg

FOTO: Pixabay

Saveti koje su studenti podelili sa nama mogu vam pomoći da uspešnije prevaziđete krizu prilagođavanja na akademski život. Pojava ove krize je u potpunosti normalna i dešava se kod svih studenata, samo je potrebno pristupiti joj na pravi način da biste je lakše prevazišli. Iako ne postoji univerzalan savet sa prilagođavanje na akademski život, nadamo se da će vam ovo značajno pomoći da se brzo prilagodite na fakultet i uživate u svojim studentskim danima.


Isidora je zaljubljenik u (psiho)lingvistiku i umetnost.