Kako razviti uspešne odnose u učionici?

Foto: ESL Drama Queen

Osnova rasta i razvoja na svim poljima našeg života nalazi se u kvalitetu odnosa koje imamo sa svima koji nas okružuju. Sve zavisi od načina na koji smo povezani, kako se ponašamo i kako upravljamo odnosima koje imamo sa ljudima.

Mi smo društvena bića po prirodi, dakle potrebno je pozitivno pristupiti toj prirodi. Bog nam je podario tu osobinu da rastemo pomažući našim prijateljima, ali, nažalost, pogrešno je koristimo iz dana u dan.

Ovaj tekst može se povezati sa poljem nastave učenja, koje razvijaju docenti, nastavnici, moderatori ili profesori, svi kojima je posao da edukuju druge. Kao i uvek, razmišljajući o poslu i našoj želji da budemo što produktivniji i zadovoljniji, zaključujemo da sva ljudska praksa, uključujući i edukativnu, zahteva adekvatno vođenje i grupu ljudi koji polaze od sebe samih, i potreban joj je plodan teren kao strategija ciljanog razvijanja onoga što tražimo.

teacher.png

Foto: Teach World

Upravo taj plodan teren čine veze i odnosi koje moramo da razvijemo ako želimo da rastemo i ako želimo da drugi rastu. Stoga se postavlja pitanje: „Kako uspostaviti uspešan odnos sa našim učenicima?“

To je pitanje kojem treba da pristupimo ozbiljnije posebno kada razvijamo našu edukativnu praksu, koja treba da bude primer i paradigma u stvaranju dobrih ljudi. Važno je shvatiti da ne činimo dobro kada rutinski učestvujemo u razvoju naših časova, zaboravljajući da uspešan odnos, sa duhovnim učiteljem, ne zavisi samo od onoga što im se prenosi, već takođe od načina na koji se razvija niz konstruktivnih radnji i temelja, koje ćemo u nastavku proširiti. Iako to zahteva više truda i posvećenosti, moramo da naučimo da se ponašamo tako.

Lični odnosi nisu teški, ali postanu komplikovani kada ne primenimo Zlatno pravilo: „Činite drugima ono što biste voleli da drugi čine vama“ ili „Ne činite drugima ono što ne biste voleli da vam drugi čine“, ili još bolje: „Ponašajte se prema drugima onako kako bi oni voleli da se ponašate prema njima“.

Svaki dan smo u kontaktu sa našim učenicima i verovatno se sa nekima slažemo veoma dobro, međutim, sa drugima je teže uspostaviti odnos i to može rezultirati neuspehom. Ekspert u oblasti liderstva, Džon Maksvel (John C. Maxwell), kaže: „Svi životni uspesi su rezultat uspostavljanja odnosa sa pravim ljudima i kasnijeg jačanja tih odnosa“. Za prvi korak bitno je da se ponašamo prema ljudima kako bismo voleli da se oni ponašaju prema nama. Razni problemi narušavaju odnose i mnogo puta ne budu rešeni zbog sebičnosti, i želje za pobedom, kada je zapravo bolje da pobede obe strane.

Treba da zapamtimo da ono što činimo drugima, činimo sami sebi. Ako varamo ili radimo stvari koje ne bi trebalo na poslu, ne cenimo veze ni prijateljstva i samo tražimo ličnu dobit, varamo sami sebe. Nemojte da pomislite da ćete se izvući. Postoji pravilo o setvi i žetvi. „Žanjemo ono što smo posejali, a ono što sejemo kasnije žanjemo.“ Tako da treba da se zapitamo: „Šta sejemo u ovom odnosu?“ Ako sejemo ljubav, ljubav ćemo i da žanjemo. Ali, ako sejemo prevare, to ćemo i da žanjemo. Ako sejemo seme pravičnosti, onda ćemo žnjeti mir, čestitost, dobre i kvalitetne odnose i trajne vrednosti.

Treba da se zapitamo: „Koje stvari treba da izbacimo iz svog života koje su loše po nas?“ Setite se velike Božje zapovesti „voli bližnjeg svoga kao samog sebe.“ Ne možete da volite svog bližnjeg ako prvo ne volite sebe, ne možete ceniti druge dok ne cenite sami sebe. Poenta je da nemate prednosti nad drugima, niste sami i za život su vam potrebni dobri odnosi.

Treba da omogućimo našim učenicima da dostignu svoj maksimalni potencijal, jer će im to poboljšati rezultate i učiniti ih posvećenima. Naši učenici treba da znaju koje im oblasti dobro idu i to se postiže putem konstruktivne evaluacije. Uz pomoć naših uputstava imaju priliku da ostvare svoj maksimalni potencijal. On se ostvaruje uz pomoć konstantnih povratnih informacija, podučavanjem i učenjem. Izvan verovanja u samo jedan izvor pouka, podržite svoje učenike tokom celog puta kako bi ostvarili svoje ciljeve.

teaching_2.jpg

Foto: Webindia123.com

Naš posao je povezan sa poverenjem i bilo bi nemoguće obavljati ga ako ne postoji poverenje. Stvaramo odnose međusobnog poverenja. Bitno je da znamo da izrazimo cilj sesije, kursa ili materije. Važno je da razjasnimo cilj našeg zajedničkog rada. Ključ je uspostaviti cilj ili dostignuće na jasan i prijateljski način. Treba uspostaviti dogovor kada postoje problemi i biti svestan posledica. Da bi se to uradilo, preporučljivo je detaljno izložiti ona polja na kojima treba da se radi.

Setite se da ispunjavate obećanja. Uverite se da ćete ostvariti obećanja koja ste dali, a pre svega, odredite vreme kada ćete to učiniti.

Naučite da kontrolišete izgovore. U bilo kom trenutku procesa desiće se izgovori. Kako biste ih savladali, razmislite ponovo o komentaru i fokusirajte se na drugu tačku gledišta, ali da ne bude osuđujuća, već stimulans za vašeg učenika kako bi realizovao svoj cilj. Veoma je važno da u svakom trenutku oseća da ga razumete i da ima vašu podršku.

Najbolji profesori razumeju vrednost i važnost povratnih informacija, kako pozitivnih, tako i onih kojima ispravljate greške učenika. Kako bi se realizovao, diskurs treba da poseduje određene karakteristike:

Tačnost: Potrebno je komentarisati čim se realizuje interakcija ili kada se završi jedan proces.
Preciznost: Izjave kao „uradio si dobar posao“, ili, suprotno, „nisi obratio pažnju na temu“ mogu biti prilično nejasne. Budite jasniji oko toga kakvo ponašanje biste voleli da se ponovi ili promeni.
Određenost: Fokusirajte se na „šta“, a ne na „zašto“. Izbegnite da povratne informacije zvuče kao osuđivanje. Počnite sa „primetio sam da“ ili „video sam“, i posle objasnite svoju poentu. To će podići duh.
Iskrenost: Neka vaš ton bude iskren i odobravajući. Isključite bilo kakvu ljutnju, frustracije, razočaranja i sarkazam.

Nije isto konstantno slušati: „pusti da ja to uradim“, „nije dobro“, „rekao sam ti hiljadu puta“, „ceo život ista stvar“, „ovo je loše, ti ne znas da rešavaš probleme“ i živeti u okruženju gde reči imaju drugačiju konotaciju: „ti to znaš, reci“, „ti si šampion“, „ti to možeš“, „čestitam ti što si to uradio sam i kako treba“, „sa tobom možemo da osvojimo šampionat“, „napreduješ“, „tvoji rezultati pokazuju da prevazilaziš samog sebe“, itd...

Na kraju, pozitivna povratna informacija povećava šanse da učenik dostigne svoj maksimalni potencijal. Ljudi po prirodi imaju tendenciju da postignu najveći uspeh kada su priznati i cenjeni. Kada povratna informacija sugeriše ispravljanje grešaka, a njom se ne upravlja adekvatno, može postati izvor nesporazuma i konflikata. Nasuprot, ako se realizuje na pravi način, najverovatnije je da će se proizvesti pozitivni efekti i mnogo bolji cilj.

Teaching_A_work_of_heart.jpg

Foto: Katrina Wirth Blog

Pred kraj, zaključujemo ovu poruku sa jasnim ubeđenjem da će vam poslužiti da postanete bolji, i da ćemo neprekidnom vežbom svakodnevnog napredovanja učiniti posao izvrsnim, kao što će i naši učenici biti izvrsni. Ne zaboravite da se uspešan odnos bazira na tri komponente: privlačenju članova, svakodnevnom podržavanju i podjednakom razvoju svih članova.

Danas je najbolji trenutak da počnete da živite po Zlatnim pravilima. To će nas sigurno dovesti do toga da budemo srećni, produktivni, da učinimo da naš zadatak ima cilj i da živimo u boljem svetu, u kojem naša obrazovna praksa fokusirana na liderstvo treba da bude privilegija koja se zaslužuje.

Odnos baziran na ljubavi se pretvara u izvanrednu sponu pedagoškog odnosa, nije dovoljna reč, već delo, stav. Povezanost između mentora i učenika putem pažnje i razumljive reči potencira, daje energiju i dinamiku kreativnoj sposobnosti učenika i stvara efikasno učenje. Učiteljevi stavovi, koji se povezuju sa emocionalnim reakcijama, prenose se na učenike i utiču na njihov učinak. Privrženost i briga za učenike su povezane sa boljom akademskom produktivnošću.

Za kraj, smatramo prikladnim citat nemačkog filozofa Maksa Ferdinanda Šelera: „Učimo samo ono prema čemu gajimo simpatije, ljubav pokreće saznanje“.


Izvor: GestioPolis