Kako da upišem Fakultet likovnih umetnosti?

FOTO: Fakultet likovnih umetnosti - Vojvode Putnika 68 i Rajićeva 10

Na Slikarskom odseku će biti primljeno 20 budžetskih i osam samofinansirajućih, na Grafičkom odseku: pet budžetskih i šest samofinansirajućih, na Vajarskom odseku: šest budžetskih i četiri samofinansirajuća studenta, dok će na odseku za Nove medije biti primljeno pet budžetskih i jedan samofinansirajući student.

Ispiti za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti za Osnovne akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (FLU) počinju 24. i traju do 29. avgusta, a biće organizovani u terminima od 09.00 do 13.00 časova. Podnošenje dokumenata i radova će se obaviti od 21. do 23. avgusta na adresi Bulevar Vojvode Putnika 68 (Senjak). Svi zainteresovani kandidati su u obavezi da između 09.00 i 13.00 časova dostave svu neophodnu dokumentaciju i prilože svoje radove, kako bi nastavili dalju proceduru prijema.

Untitled.jpg
FOTO: Fakultet likovnih umetnosti

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija FLU imaju svi kandidati koji su prethodno stekli četvorogodišnje srednje obrazovanje, kao i kandidati koji su prethodno položili dopunske ispite na FLU (pisani rad iz srpskog jezika na temu iz oblasti likovnih umetnosti, usmeni ispit iz istorije srpske i svetske književnosti i ispit iz opšte i nacionalne istorije u skladu sa programom školskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju). Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 01.09. u 10.00 časova u zgradi gde su se ispiti polagali. Nakon toga, kandidati imaju rok od 24h da podnesu prigovore na objavljenu rang listu.

Potrebna dokumentacija i pristupni radovi

Prijavna dokumentacija podrazumeva sledeće: popunjen prijavni list, dostavljenu diplomu i sva četiri svedočanstva iz srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih (originali na uvid, fotokopije se ne vraćaju), uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci) i motivaciono pismo u obimu do jedne strane (format A4, font:Times New Roman, veličina fonta 12). U zavisnosi od odseka na koji planiraju da konkurišu, osim dokumentacije, kandidati moraju da dostave i radove koji odgovaraju zahtevima konkursa.

Slikarski odsek

1. Pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt).
2. Pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata.
3. Pet slika rađenih po prirodi (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl), izvedenih u tehnici akvarela, tempere ili gvaša.

Novi mediji

1. Pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt).
2. Pet papira - hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata.
3. Portfolio u štampanoj formi ili/i na DVD/CD-u, koji sadrži do deset medijskih radova: fotografije, video, animacije, dokumentaciju projekata realizovanih u drugim medijima i alternativno: link prema funkcionalnoj veb prezentaciji sa izborom radova.

Grafički odsek

1. Pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure).
2. Pet papira hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata od kojih najmanje tri sa radovima pripremljenim za jednu od grafičkih tehnika ili izvedenih u jednoj od grafičkih tehnika (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl).
3. Pet slika rađenih po prirodi (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl), izvedenih u tehnici akvarela, tempere ili gvaša.

Vajarski odsek

1. Najmanje tri, a najviše pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure).
2. Pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata.
3. Dve studije glave u prirodnoj veličini (u gipsu ili drugom trajnom materijalu).

flu-533x347.jpg
FOTO: Fakultet likovnih umetnosti

Prijemni ispit

Svi kandidati koji konkurišu za prijem na FLU, računajući i kandidate koji su položili dopunski ispit, pristupaju polaganju ispita za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti traje šest dana i u zavisnosti od odseka na koji kandidat aplicira podrazumeva sledeće.

Slikarski i Grafički odsek

1. Crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru, čija je veličina 70×100cm.
2. Crtanje akta po modelu, tri dana (12 časova) ugljenom na natron papiru veličine 70×100cm.
3. Slikanje mrtve prirode, jedan dan (4 časa) materijalima na vodenoj osnovi (akvarel, tempera, gvaš) na akvarel papiru, čija je veličina 70×100cm.

Vajarski odsek

1. Vajanje portreta (u prirodnoj veličini) po modelu, četiri dana (16 časova).
2. Crtanje akta po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru formata 70×100cm.

Novi mediji

1. Crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru veličine 70×100cm.
2. Crtanje akta po modelu, tri dana (12 časova) ugljenom na natron papiru veličine 70×100cm.
3. Individualna prezentacija portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

Dodatne uslove i bitne napomene o prijemnom ispitu možete pronaći ovde. iSerbia tim vam želi puno uspeha!


Izvor: Fakultet likovnih umetnosti