Filološki: Da li će se studenti izboriti do kraja?
Edukacija

Odobren je 7. rok, koji bi trebalo da bude obavezan za sve katedre i za sve profesore, međutim, određene katedre/profesori ignorišu rok koji je odobren, te odbijaju da u njemu održe ispite. Razlog je, navodno, da po Bolonji nije moguće održati sedmi rok u oktobru. A kako ga drugi fakulteti imaju, ne zna se. Shodno tome, protesti za sedmi rok su se nastavili i poslednji je bio u petak, 29.9.2017.


Studenti Filološkog fakulteta pravili su proteste nekoliko dana, počevši od 22. septembra, kako bi ispravili nepravdu koja je nanesena odlukama NN veća, a koje se odnose na potpuno ukidanje odluke kojom je rečeno da sve generacije 2006/7 - 2012/13 osnovnih studija plaćaju prenesene ispite po bodu, a ne fiksnu cenu kao do sada, kao i da studenti generacije 2015/16 master studija plaćaju više za upis u produženu godinu, umesto dosadašnjih 10.000, koji su se uplaćivali nakon zimskog semestra. Pa tako student za ponovno slušanje jednog ispita može platiti cenu od 50 do 100e, u zavisnosti koliko ESPB poena prenosi, jer jedan bod košta 2000 dinara. 

Facebook
Facebook

Druga tačka odnosila se na organizovanje regularnog sedmog roka koji podrazumeva održavanje svih ispita, i pismenih i usmenih, sa mogućnošću prijave neograničenog broja ispita. Ove godine uprava Filološkog fakulteta odlučila je da ukine sedmi ispitni rok koji su bolonjske generacije do sada imale, i to dva dana pre početka šestog roka.


Možda ovi zahtevi izgledaju kao preterivanje svima koji su davno završili fakultete, ali zapravo oni, kako se studenti-protestanti izjašnjavaju, ne predstavljaju nikakav ekskluzivitet do jednostavnog važenja odluka koje su važile i za generacije pre njih. Studenti su, takođe, podsetili upravu Fakulteta i javnost da se poslednjim odlukama fakulteta direktno krši zakon, budući da je u Zbirci propisa Univerziteta u Beogradu u članu šest jasno naznačeno da je „Savet Univerziteta, odnosno fakulteta u njegovom sastavu, obavezan da utvrdi izmene školarine i cenovnika usluga za narednu školsku godinu i javno ih objavi najkasnije četiri meseca pre početka nove školske godine.” 


Iz Rektorata su za Noizz objasnili da fakulteti krše zakon ukoliko ne rade po bodovnom sistemu, kao i da Zakon visokom obrazovanju nalaže da „Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet.” Izgleda da se nekad zakon ne primenjuje u potpunosti, a svaki fakultet ima autonomiju da ga primenjuje kako on želi.

Facebook
Facebook

Kada su protesti postali ozbiljnij i organizovaniji, Fakultet je odlučio i da im malo popusti, te su zbog toga spustili cenu boda koji moraju da se plate za 40%, a što se tiče sedmog roka, dobili su produženi šesti rok, koji, iako se tako zove, studenti nazivaju „skraćeni šesti rok”, jer je regularni rok inače trajao do 30. septembra, a „produženi” su ubacili unutar njega u trajanju od 2 dana, koji je rezervisan samo za usmene ispite, i to samo kod nekih profesora koji se odluče za toMeđutim, nakon poslednjeg dana prostesta, konačno su usvojeni svi zahtevi studenata Filološkog fakulteta zbog kojih su prethodne nedelje otpočeli protest.   


Preostaje još da se izbore za regularni 7. rok, koji, kako kažu studenti, Fakultet ne želi da da kako bi uzeo novac za školarinu od studenata koji će tako ostati bez budžeta.


Izvori: Studentski protest Filološki fakultet 2017/ Noizz/ Blic/ Kultiviši se