Drugi upisni rok na Visoku poslovnu školu u Novom Sadu
Facebook

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna škola sa tradicijom u obrazovanju kadrova ekonomske i informatičke struke dugom 58 godina. Ova Škola i njeni studijski programi su akreditovani od strane nadležnih organa Republike Srbije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Uspostavljena je međunarodna saradnja sa srodnim školama i ustanovama u Evropi, te ona predstavlja primer škole u kojoj se promoviše praktično znanje, a studenti potvrđuju i razvijaju svoje sposobnosti, usavršavaju strane jezike, razvijaju kreativnost, stvaralačko i analitičko mišljenje.

Drugi upisni rok u 2017/18. godini

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu objavila je drugi konkurs za upis u školsku 2017/18. godinu. U drugom upisnom roku za školsku 2017/18. godinu, preostalo je 330 slobodnih mesta za upis budžetskih i samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.


Podnošenje prijava na konkurs je 4. i 5. septembra 2017. godine, od 8.00 do 14.00 časova. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 5. septembra, dok će se sam prijemni održati 6. septembra


Preliminarna rang-lista će biti objavljena 7. septembra, dok će konačna biti objavljena 11. septembra, a iščekivani upis primljenih kandidata obaviće se 11. i 12. septembra


Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.  Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.


iSerbia želi sreću budućim brucošima na prijemnom ispitu! 


Izvor: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad