Da li nam društvene mreže otežavaju studiranje?
Pixabay

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 100 studenata koji pohađaju različite fakultete u Srbiji, starosti u proseku između 20 i 25 godina, gde su studentkinje prednjačile sa 80% udela u anketiranju. 


Najviše je bilo studenata Univerziteta u Beogradu i to sa Fakulteta organizacionih nauka, Filološkog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta. Među privatnim univerzitetima, najviše ispitanika bilo je sa Univerziteta Metropolitan. Što se tiče drugih univerziteta u Srbiji, najviše su se odazvali Novosađani i to sa Fakulteta tehničkih nauka. U nastavku pročitajte rezultate ankete. 

Pixabay
Pixabay

Najzastupljenije društvene mreže

Ne iznenađuje podatak da su studenti među društvene mreže koje najčešće koriste uvrstili Facebook i Instagram. Bilo je i onih alternativnijih koji svoje slobodno vreme provode i na Twitter-u, Snapchat-u ili Pinterest-u

Ipak, iznenađuje činjenica da je instagram postao popularniji od, dugogodišnjeg šampiona na polju najpopularnijih društvenih mreža, Facebook-a.

Studenti su navodili i Youtube kao društvenu mrežu koju koriste i, iako izvorno nije tome namenjen, neminovna je njegova odnedavna popularnost i upotreba više kao društvene mreže, nego striktno kao platforme za deljenje audio ili video snimaka. Moramo pomenuti i Whatsapp i Viber kao aplikacije za besplatnu online komunikaciju koje su studenti takođe naveli kao platforme na kojima provode dosta vremena. 

Više od polovine studenata vreme provodi na Instagram-u, dok je Facebook na drugom mestu po popularnosti među mladima sa 39 %.

Neminovno je da se u proseku na svakih pet godina pojavi nova društvena mreža koja preuzme popularnost. Tako ćemo se setiti Myspace-a, kao preteče Facebook-a, a danas smo svedoci prevlasti Instagram-a. Ostaje nam samo da maksimalno koristimo sve nove opcije koje savremenije aplikacije donose i da čekamo neku novu društvenu mrežu, sa još većim mogućnostima

Pixabay
Pixabay

Vreme

Polovina studenata na ovim društvenim mrežama provede između 2 i 4 sata dnevno, a ono što pozitivno iznenađuje je da čak 20% studenata provede i manje od jednog časa dnevno online. Pored toga, zabrinjavajuća je činjenica da čak 15% akademaca dnevno provodi preko 6 časova na društvenim mrežama. 

Samo 1% studenata provodi donekle zabrinjavajućih 3 do 5 sati online.

Ovi podaci zapravo nas vraćaju u realnost i daju do znanja da smo daleko od internet zavisnosti, za koju nas neretko optužuju stariji. Izgleda da su budući akademski građani naše zemlje svesni dragocenosti sopstvenog vremena i da ne gube previše istog na društvenim mrežama. 

Pixabay
Pixabay

Korisnost društvenih mreža za studiranje

Ukoliko ste korisnik društvenih mreža, verovatno ste bar jednom videli neku facebook grupu studenata određenog fakulteta ili grupu pojedinih predmeta. Ove grupe bi trebalo da posluže bržem i ažurnijem prikupljanju informacija o studiranju. Međutim, čak nešto manje od polovine studenata društvene mreže koristi za dobavljanje informacija korisnih za studiranje. U blagoj prednosti su oni kojima su društvene mreže mesto za zabavu i razmenu mišljenja nevezanog za fakultet.


Činjenica je da većina studenata provodi umeren broj sati dnevno na društvenim mrežama, ali bi procenat onih koji ove mreže koriste da se informišu o studiranju mogao biti mnogo veći

Online grupe za učenje dobar su izvor korisnih informacija i omogućavaju vam da uvek budete u toku sa dešavanjima na fakultetu.

Stoga, nemojte samo preskakati ove grupe, već se pridružite kolegama u korisnom provođenju vremena na društvenim mrežama.

Pixabay
Pixabay

Gašenje profila

Da li i vi poznajete neku osobu koja se za vreme ispitnog roka odjavljuje iz virtuelnog sveta? Prema našem istraživanju, takvih je svega 10 procenata. Oni su kao razloge naveli da im društvene mreže odvlače pažnju tokom učenja, manjak koncentracije, ali i previše izgubljenog vremena. 

Neki smatraju da će samim brisanjem ikonice neke od društvenih mreža bolje učiti, jer neće imati potrebu za konstantnim proveravanjem novosti na toj mreži.

Ipak, veoma je malo studenata koji su ekstremni u svom razmišljanju o uticaju društvenih mreža. Većina smatra da je potrebno samo dobro uskladiti i isplanirati vreme. Presudna je moć samokontrole i discipline u ispitnom roku. Polovina studenata izričitog je mišljenja da gašenje profila na društvenim mrežama nije uslov za bolji prosek ocena ili bolju prolaznost na ispitima.


Gašenje profila na društvenim mrežama u ispitnom roku uskratiće vam mogućnost da se blagovremeno inormišete o nekim novostima preko grupa na ovim mrežama.

Od presudnog je značaja da budete disciplinovani i u toku učenja ne proveravate društvene mreže, ali pauze možete korisno iskoristiti upravo na društvenim mrežama.

Stoga, cenite svoje vreme! Iskoristite sve pogodnosti koje nam je savremeno IT doba donelo i kvalitetno i korisno provodite vreme online.