Da li je nova „blokada“ Filozofskog fakulteta na pomolu?
Facebook (Filozofski fakultet)

Krupnim koracima se ne korača odjednom. Čini se da svaki put kada studenti preduzmu ovakvu vrstu inicijative tome prethodi bar nekoliko godina akumuliranog nezadovoljstva. Kako tvrde studenti Filozofskog fakulteta, neodobravanje sedmog roka ili bar produžetak zvaničnog šestog je ovog puta bila „kap koja je prelila čašu“. Nezadovoljstvo studenata svoje korene nalazi u raznim pojavama, od nemanja sapuna u toaletima do toga da svaki ispitni rok traje kratko i toga da je više ispita sa istog smera zakazano u jedom danu, a neretko i u istom času.


Ipak, glavno pitanje koje je razlog protesta je pitanje sedmog roka koji je na drugim fakultetima poput susednog Filološkog odobren. Ipak, kako doznajemo, iako odobren, ovaj rok predstavlja problem za studente Filološkog fakulteta jer u njemu mogu izaći samo na one ispite na koje nisu u zvaničnom šestom roku i to samo ukoliko profesori žele te iste ispite održati. Praksa sedmog roka, iako nezvaničnog, postojala је i na Filozofskom fakultetu sve do ove godine. Neki od studenata su ga zato i ove godine očekivali.

Facebook (Zbor Filozofskog fakulteta)
Facebook (Zbor Filozofskog fakulteta)

Povodom vidnog nezadovoljstva studenata organizovano je okupljanje, tačnije, „Zbor“ kako bi se studenti dogovorili o sledećim koracima. „Zbor“ se održao 17. septembra u amfiteatru Filozofskog fakulteta i prisustvovalo mu je preko 200 studenata. Naredni zbor je zakazan za 19. septembar, dan nakon predaje zahteva Dekanatu, kada će se odlučivati o prihvatanju ili odbijanju predloga Uprave fakulteta.


Pre okupljanja studenata, Uprava Fakulteta je poručila da se 2014. godina neće ponoviti kao ni greške iz iste, a prisetimo se, tada je „blokada“ fakulteta trajala oko 3 meseca. Na dan protesta Uprava je pristala da razgovara sa studentima i obećala produženje zvaničnog šestog roka u trajanju od 27. do 29. septembra.


Pitanje je kako će se stvari odvijati i završiti, ali sigurno je da Filozofski fakultet može biti ponosan na svoje studente jer upravo rade baš ono na čemu se insistrira tokom čitavog njihovog studiranja: daju kritičko mišljenje.