CEZASM: Sa promocije izdanja

U okviru promocije na kojoj su prisustvovali predstavnici/e stručne i šire javnosti predstavljeni su zbornik radova Socijalne (de)konstrukcije identiteta i DVD Medijske (re)interpretacije identiteta čije objavljivanje su pomogli Pokrajinski sekreterijat za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekreterijata za kulturu i javno informisanje.

IMG_20160126_180634.jpg

Moderatorka promocije bila je Andrea Ratković (studentkinja doktorskih studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu) koja je nakon pozdravnih reči iznela kratak prikaz CEZASM-ova izdanja. U svom obraćanju prisutnima Andrea je naglasila da Zbornik sadrži radove u kojima su sprovedena prvenstveno teorijska promišljanja socijalnih tendencija konstruisanja i dekonstruisanja višedimenzionalnog fenomena identiteta, te da on kao takav predstavlja zavidan doprinos afirmaciji interdisciplinarnog naučno-istraživačkog rada usmerenog ka što celovitijem sagledavanju identiteta i pojava koje se s njim u vezi javljaju, ali i ka iznalaženju potencijalnih modusa za prevazilaženje aktuelnih problema koji proizilaze iz njegovih neadekvatnih interpretacija ili različitih vidova zloupotreba.

Takođe, ona je istakla i da je Zbornikom obuhvaćeno 16 referata (14 samostalnih i dva koautorska) studenata i studentkinja osnovnih, master i doktorskih studija sa Novosadskog, Beogradskog, Kragujevačkog, Niškog, Zagrebačkog i Londonskog univerziteta, a koji su bili predstavljeni u sklopu I Karlovačkih dana slobodne misli (međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa koji je bio organizovan početkom juna 2015. godine u Sremskim Karlovcima).

IMG_20160126_190748.jpg

Na promociju su učestvovali Miloš Miladinov (student master studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu) koji je govorio o Benjaminovom shvatanju umetnosti u doba tehničke reprodukcije s akcentom na eksplikaciju socijalno-političke funkcije umetnosti, zatim Miomir Milić (student master studija istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu) koji je govorio o ulozi kostima u konstrukciji identiteta „prve dame“ i to na primerima Jovanke Broz i Žakline Kenedi, kao i Nina Racić (studentkinja master studija psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu) koja je govorila o načinima ispoljavanja grupnog i ličnog identiteta kroz narative korisnika teretane.

Drugi deo promocije bio je posvećen predstavljanju DVD-a Medijske (re)interpretacije identiteta kojim su obuhvaćeni kratki dokumentarni filmovi predstavljeni u sklopu istoimenog prošlogodišnjeg festivala, a u cilju proširivanja spektra mogućih perspektiva proučavanja fenomena identiteta, te pojava i/ili problema koji ga prate i to s obzirom na kontekstualne okvire unutar kojih se manifestuju.

IMG_20160126_191218_1.jpg

Na DVD-u su se našli angažovani radovi Samire Ulejle (Samira Oulaillah) objedinjeni pod nazivom The Spirits of the World koje je publika iz Srbije zahvaljujući pomenutom festivalu bila prvi put u prilici da pogleda. Reč je o mladoj i perspektivnoj francuskoj umetnici marokanskog porekla, koja trenutno živi, studira i radi u Velikoj Britaniji, a koja je u poslednjih deset godina samostalno putovala širom sveta kako bi zabeležila ljudske životne priče putem angažovane fotografije i dokumentaraca. Svim prisutnima Samira se obratila putem kratke video poruke u okviru koje je rekla nešto više o svom radu, te podelila svoje impresije sa prošlogodišnjeg boravka u Srbiji i učešća na I Karlovačkim danima slobodne misli.

_event_management.gif

Nakon oficijelnog dela promocije upriličen je koktel, te je u manje formalnoj atmosferi pokrenuta produktivna diskusija o izdanjima i konkretnim radovima koji su te večeri bili predstavljeni.


Pročitaje i:

Muzej Republike Srpske gostuje u Beogradu
Despotovac dobio knjigu o sebi!
Ko otvara pozorište u Svilajncu?