10 razloga zašto sam upisala filologiju

FOTO: The University of Central Lancashire (UCLan)

Zašto sam upisala filologiju, a ne neki drugi fakultet? Dovoljno je reći da ne umem da učim napamet, već sa razumevanjem, da volim nauke koje pružaju slobodu i širinu u znanju i obrazovanju, da sam oduvek volela jezike... I da, istina je da mi matematika i druge prirodne nauke nisu išle od ruke.

Filologija kao nauka o jezicima, ne postoji samo da bi se učio određeni jezik, već da bi se učilo o jezicima, tj. da bi se proučavali. To podrazumeva proučavanje porekla tog jezika (tzv. dijahronijsko i sinhronijsko proučavanje jezika - kako je nastao, kad je nastao, kako se kroz istoriju menjao i razvijao, iz koje je grupe jezika, koji je njegov prajezik); proučavanje sa lingivstičkog aspekta (fonetskog, fonološkog, morfološkog, sintaksičkog, semantičkog, pragmatičkog), proučavanje književnosti, kulture i civilizacije, istorije naroda čiji se jezik izučava...

output_6cz6ud.gif

Dakle, da skratim ovu priču, navešću kroz deset razloga zašto je dobro studirati neki od stranih jezika:

1. Zato što domaća umotvorina „Pričaj srpski da te ceo svet razume“, ne znači ništa, ako se nađeš u inostranstvu ili ako dođu stranci u našu zemlju, a pritom ne govore srpski.

2. Zbog putovanja - pruža ti priliku da putuješ svetom i da se lako sporazumeš sa lokalnim stanovništvom i tako izbegneš određene jezičke barijere i nesporazume.

3. Zbog razmene studenata, inostranih stipendija, inostranih praksi (stručnih i volonerskih).

4. Zbog posla - danas je u CV-u, za poslodavca, daleko bitnije da li pored ovladavanja kompjuterskih veština, znaš minimun jedan strani jezik (uglavnom engleski i još jedan pored).

5. Razvijaš kognitivne veštine – bolje pamćenje, bolje zaključivanje, kao i sprečavanje alchajmerove bolesti. Jednom rečju, bolje utiče na moždane sposobnosti.

6. Možeš gledati filmove i slušati muziku bez prevoda.

7. Možeš pomoći mlađem bratu ili sestri oko domaćeg.

8. Možeš raditi kao prevodilac u nekoj firmi.

9. Možeš predavati taj jezik - u školi, na fakultetu ili privatno.

10. Bolje upoznaješ maternji jezik. Upoređujući sa stranim, postaješ svestan svog jezika, a tako nadomešćuješ nedostatke i unapređuješ znanje maternjeg.

Možda bih mogla navesti još desetak sličnih razloga, ali ostaviću vama da otkrijete bogastvo i lepotu studiranja stranih jezika i zavirite u jedan novi svet, mimo onog koji vam je poznat.


Sanja je filozof, sanjar i večiti optimista.