Studentska rubrika

Najstariji i najbolji univerziteti na svetu

Prvu akademiju koju pamti istorija osnovao je Platon davne 338. godine pre nove ere, gde je svoje učenike podučavao matematici, filozofiji, političkom...

Priredila Andrea Maksović