Studentska rubrika

Sanja Petrovski: Najistinitije mišljenje je ono o samom sebi

Ona sebi postavlja visoke ciljeve i svakog dana radi na tome da ih im bude bliža. Stalno radi na sticanju novih znanja i usavršavanju. O izboru profes...

Autor Mladen Karić