Udruženje iSerbia je za akademsku 2011/12. godinu i 2013/14. godinu sprovelo istraživanje „Studentsko rangiranje fakulteta“, što je rezultiralo rang listom svih fakulteta i univerziteta, privatnih i državnih, koja je formirana isključivo na osnovu stavova studenata Srbije.

Studentsko rangiranje fakulteta
Studentsko rangiranje fakulteta

Istraživanje je sproveo tim sociologa kojima su rukovodili mr Ana Ranitović i spec. Miloš Jovanović. Prilikom prvog istraživanja za akademsku 2011/12. godinu, za prikupljanje podataka korišćen je onlajn upitnik od 2839 ispitanika.


Tokom akademske 2013/14. godine, drugo istraživanje, sprovedeno je na uzorku od 5169 ispitanika. Ispitanici su aktivni studenti svih nivoa studija sa državnih i privatnih fakulteta šriom Srbije, kao i oni koji su fakultet završili u poslednje dve godine.


Ispitanici su birani slučajnim uzorkom na terenu, prema unapred utvrđenom broju i karakteristikama ispitanika po fakultetu. Oni su registrovani putem lične mejl adrese preko koje su potom mogli da pristupe upitniku i tako validiraju svoje odgovore.


Upitnik se sastojao od preko 80 pitanja podeljenih u šest oblasti:  

  1. O studijama,  
  2. Kvalitet programa,  
  3. Odnos prema studentima,  
  4. Vannastavne aktivnosti,  
  5. Infrastruktura i 
  6. Perspektiva.

Studentsko rangiranje fakulteta
Studentsko rangiranje fakulteta

Rezultate istraživanja pogledajte na stranici Studentsko rangiranje fakulteta.

Koji je cilj projekta i kakvi su rezultati?

Cilj je bio da se ponavljanjem istraživanja iz godine u godinu rezultati ažuriraju i da u kontinuitetu oslikavaju promene i razvoj visokoškolskog sistema u Srbiji. Ključno je da je istraživanje sprovedeno među studentima prema kriterijumima koje oni smatraju važnim. Podaci su služili i kao instrument svojevrsnog pritiska koji će doprineti podizanju kvaliteta studija.

Rezultati su predstavljeni u obliku pojedinačnih izveštaja za svaki fakultet.

Analizom više parametara, došli smo do 9 rang lista, odnosno: najboljih 5 fakulteta na generalnoj rang listi, najboljih 10 fakulteta u kategorijama Infrastruktura, Kvalitet nastavnog programa, Vannastavne aktivnosti i Odnos prema studentima i najboljih 20 u kategorijama Perspektiva, Odnos cena-kvalitet, Najbolja reputacija i Najpoželjniji za upis.

Evidentno je da su rezultati omogućili aktivnim studentima da sagledaju kvalitet studiranja na svojim fakultetima u odnosu na druge fakultete, ali i da dobiju odgovore na to šta ih čeka po završetku studija. Onima koji tek planiraju da upišu fakultet ovi podaci biće neprocenjivi, posebno pojedinačni izveštaji koji sumiraju kako su studenti ocenili svoj fakultet prema preko 40 različitih parametara.