Konkurs za Sakura stipendije
jcomp (Freepik)

Opšte informacije

U cilju promovisanja izučavanja svih aspekata japanskog društva i kulture u Republici Srbiji, kao i  jačanja srpsko-japanskog prijateljstva, kompanija JT International a.d. Senta, koja posluje u sastavu Japan Tobacco International grupe, u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji raspisuje konkurs za dodelu pet stipendija u iznosu od po 100.000 dinara za izradu istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom.


Za učešće na konkursu potrebno je podneti predlog istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom  prema obrascu za prijavu na sajtu Sakura stipendije, iz jedne od sledećih oblasti: 

 • Društvenih i humanističkih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, filozofije, japanskog  jezika i književnosti);
 • Kulture i umetnosti ;
 • Kaizen menadžmenta.

Od uredno podnetih prijava, komisija će izabrati 5 (pet) učesnika, podnosilaca predloga  istraživačkog rada. Ovih pet učesnika će steći pravo na pojedinačnu stipendiju u iznosu od 100.000 dinara, ukoliko najkasnije do 2. oktobra 2020. godine pošalju istraživački rad prema podnetom predlogu elektronskom poštom na adresu konkurs@sakurastipendije.rs


Ukupan iznos pojedinačne stipendije od 100.000 dinara izabranim učesnicima daje se za period  izrade istraživačkog rada i biće isplaćen u dva jednaka dela na sledeći način: 

 1. avansni deo ukupnog iznosa od 50.000 dinara u roku od 40 dana od objave imena izabranih stipendista;
 2. iznos od 50.000 dinara u roku od 30 dana od kada komisija oceni da je podnet istraživački rad usklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 26. juna 2020. godine na internet stranici Sakura stipendije.

Učesnici koji ne podnesu rad u predviđenom roku ili čiji rad komisija oceni kao neusklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs, a primili su avansni deo uplate stipendije, ne ostvaruju pravo na puni iznos stipendije i u obavezi su da avansni deo vrate davaocu stipendije.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija, kao i istraživači koji nisu zaposleni puno radno vreme.

Način i rok prijave

Potrebna dokumenta za učešće na konkursu:

 • Popunjena prijava;
 • Fotografije popunjenih, overenih stranice važećeg indeksa sa osnovnih, postdiplomskih ili  doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji.

Ostatak dokumentacije – rok za dostavljanje biće objavljen naknadno, po ukidanju vanrednog  stanja:

 • Diploma završenog fakulteta sa dodatkom diplomi, odnosno uverenjem o položenim  ispitima ukoliko je kandidat završio studije ili je na postdiplomskim ili doktorskim studijama;
 • Za istraživače – spisak naučnih radova;
 • Uverenje, odnosno potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda Srbije da  kandidat nije na evidenciji lica u radnom odnosu;
 • Lična karta ili pasoš;
 • Preporuka profesora osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji.
Popunjenu prijavu na srpskom ili engleskom jeziku i ostala navedena dokumenta, skrenirana i u  PDF formatu, možete poslati elektronskom poštom na adresu konkurs@sakurastipendije.rs.

Zbog trenutne situacije, uz popunjeni obrazac za prijavu potrebno je dostaviti samo fotografiju lične karte ili pasoša i popunjenih, overenih stranica važećeg indeksa. Rok za dostavljanje ostatka dokumentacije biće objavljen naknadno, po ukidanju vanrednog stanja.

Konkurs je otvoren do 29. maja 2020. godine do 8.00 časova.

Dodatne informacije

Svi zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije ukoliko pošalju pitanja na e-mail adresu: konkurs@sakurastipendije.rs.