Prijavite se za HR ENTER letnju školu!
HR World facebook

Često nam postavljate pitanja kako započeti karijeru u HR-u? Koje sve funkcije postoje? Ko se može baviti ljudskim resursima? Koje veštine treba da posedujem da bih bio dobar u HR-u? Kako da se umrežim sa ljudima iz ove oblasti? Kakva je veza HR-a sa ostalim funkcijama u kompaniji? Nudimo vam odgovore!

Program počinje 10.07. a završni događaj je planiran za 21.08. 2018, a prijave su do 01.07. 2018. godine! 

Prijavite se za HR ENTER letnju školu kako biste:

  1. Saznali ko je ko u kompaniji 
  2. Shvatili značaj organizacione kulture 
  3. Iz konkretnih primera upoznali proces selekcije i regrutacije 
  4. Čuli više o pronalaženju i privlačenju talenata 
  5. Razumeli razliku između treninga, konsaltinga i koučinga 
  6. Saznali zašto su podaci blago HR-a 
  7. Diskutovali o motivaciji zaposlenih i njenom značaju 
  8. Učestvovali u studiji slučaja na temu Employer Branding-a, pripremi treninga, sprovođenju istraživanja i drugim praktičnim zadacima 
  9. U opuštenoj atmosferi na meet up-ovima razgovarali sa ekspertima iz različitih oblasti HR-a 
  10. Imali priliku da utičete na buduće HR okruženje.

NACRT AGENDE

HR FUNKCIJA SE BAVI LJUDIMA

HR funkcija i biznis okruženje, 10. jul

Regrutacija, selekcija, talent akvizicija/razvoj, 17. jul

DOGAĐAJ - meet up 1 (26. jul) - “Employer Branding”


HR RAZVIJA I MOTIVIŠE LJUDE

Learning and Development, 24. jul

Kompenzacije i benefiti, 31. jul

DOGAĐAJ - meet up 2 (9. avgust) - “Šta motiviše mlade”


BUDUĆNOST HR FUNKCIJE

HR data driven & technology, 7. avgust

Budućnost HR funkcije, 14. avgust

ZAVRŠNI DOGAĐAJ - meet up 3 (21. avgust) “Principi modernog HR-a”.


Detaljnije informacije na sajtu: https://www.hrenter.online/.


Izvor: CzRK