Poziv za volontiranje!
Centar za integraciju mladih

Pozicije

Konkurs je otvoren za dve pozicije:


1. Terenski rad - ovaj oblik rada sa korisnicima je osnova na kojoj se baziraju svi programi Centra i kao takav izuzetno važan. 

Terenski rad podrazumeva rad u samim naseljima sa decom i porodicama:

- vođenje dece predškolskog uzrasta u obrazovnu ustanovu i nazad;

- medijacija između ustanove i porodica;

- motivacija dece i roditelja;

-vođenje na vannastavne aktivnosti (radionice, pozorište, ZOO vrt, igrališta i sl.);

- rad na pribavljaju dokumentacije;

- praćenje u institucije (CSR, Domovi zdravlja...);

- rešavanje izazova...


2. Podrška u učenju - podrazumeva radionice sa prvacima na domaćim zadacima i savladavanju školskog gradiva, kreativne radionice, vannastavne aktivnosti i slično.

Volontiranje

Volonterski angažman počinje 1. septembra, a nakon probnog perioda od dve nedelje potpisuje se ugovor o volontiranju na tri meseca nakon čega je moguće dobiti potvrdu o volontiranju. ž

Angažman obuhvata četiri sata nedeljno što uključuje dve volonterske smene (za terenski rad su radnim danima, a za podršku u učenju vikendom), kao i obavezno prisustvo na timskim sastancima na dvonedeljnom nivou. 

Mentorska podrška volonterima

Specifično akademsko znanje ili prethodno iskustvo nije neophodno. Volonterima je obezbeđena mentorska podrška u toku volontiranja, obuka o terenskom radu, kao i niz fakultativnih treninga iz različitih oblasti. U toku volontiranja pokriveni su BusPlus troškovi.

Prijava

Svi zainteresovani za ovo volontiranje mogu se prijaviti najkasnije do 24. avgusta popunjavanjem formulara.