Postani član Studentske rubrike!

Opšte informacije

Studentska rubrika, prenosi vesti i informacije o dešavanjima koja se tiču studenata i studentskog života. Kroz redakciju je do sada prošlo preko 300 mladih novinara/dopisnika koji su pisali o raznim aktuelnim, edukativnim i zanimljivim temama koje se tiču mladih ljudi u Srbiji.

O nama

iSerbia je organizacija registrovana u Beogradu, ali rasprostranjena po celoj Srbiji, koja ima za cilj podsticanje omladinskog preduzetništva, inovativnosti i aktivizma, kao i promociju mladih, uspešnih i talentovanih ljudi širom Srbije.


Jedan od naših projekata je i naš izuzetno posećen portal, www.iSerbia.rs, koji ne služi samo predstavljanju organizacije, već i pružanju informacija i vesti mladima iz oblasti obrazovanja, usavršavanja, biznisa i aktivizma, podatke o osnivanju firme ili udruženja, konkurse za mlade i još mnogo toga. 


Poznati smo po brojnim edukativnim događajima koje smo organizovali, projektima za mlade, kao i priznanjima PC Press top 50 2013 i polufinale European Youth Award 2015. O nama i našem timu pročitajte ovde.

Ko može da se prijavi?

Mladi širom zemlje, starosti od 19 do 35 godina, koji žele da izveštavaju o studentskim aktivnostima i informacijama koja se tiču studenata i studentskog života. Nije neophodno prethodno iskustvo, već isključivo entuzijazam i zainteresovanost za studentske teme.

Opis zaduženja

Autori Studentske rubrike će najpre proći Mentorski program prakse sa svojim urednikom, gde će postupno, ispunjujući pažljivo definisane zadatke prakse, steći znanja i veštine autorskog pisanja, i to od pisanja priređenih tekstova sa drugih sajtova, preko autorskih tekstova o studetskim temama*, najava događaja i izveštaja sa terena, pa sve do vođenja intervjua sa eminentnim ličnostima iz studentskog sveta. Cilj je da se prođe kroz sve faze novinarskog posla.


Nakon toga, član postaje zvaničan novinar i/ili dopisnik Studentske rubrike i kao takav, uživa potpune benefite članstva, predviđene Programom prakse.


* Autorski tekstovi značajni za studente podrazumevaju bavljenje određenom temom i informisanje, ali mogu podrazumevati i izveštavanje o aktuelnostima iz studentskog života:  

 • tribine, 
 • otvorena predavanja, 
 • objektivne vesti o studentskim protestima, 
 • najave humanitarnih studentskih žurki itd. 

Vrsta angažmana i radno vreme

Angažman je na dobrovoljnoj bazi i obavlja se u celini putem interneta.


Radno vreme zavisi od tempa rada svakog pojedinca i nije striktno definisano - obaveza je da se ispuni zahtevana norma. Novinar/dopisnik može pisati i više, ukoliko to želi i ukoliko, zbog aktuelnosti informacija, bude potrebe za tim.

Trajanje angažmana

Program prakse traje četiri meseca. Prva dva meseca novinar/dopisnik sa svojim urednikom prolazi kroz četiri koraka Mentorskog programa. Mentorski program čine: pisanje autorskih tekstova, priređenih vesti, intervjua i/ili istraživački rad.


Nakon Mentorskog programa, novinar postaje zvanični novinar i/ili dopisnik Studentske rubrike i u obavezi je da naredna dva meseca piše u skladu sa navedenom normom.


iSerbia podržava obrazovanje mladih ljudi i sve vannastavne aktivnosti kojima se oni bave. Zato dozvoljavamo da obavljanje Programa prakse traje najduže šest meseci (umesto predviđena četiri meseca). Ukoliko novinar ne stigne da za šest meseci ispuni obaveze predviđene Programom, gubi pravo na Potvrdu o obavljenoj praksi.


Dakle, nakon završenog četvoromesečnog Programa prakse, novinar/dopisnik ostvaruje pravo na Potvrdu o obavljenoj praksi i/ili preporuku. Tada može da odluči da li nastavlja saradnju sa portalom uz punu normu ili kao povremeni novinar/dopisnik.

Rok za prijavu

Poziv je otvoren do 30. juna 2019. godine. Međutim, savetujemo da se prijavite i pre toga, jer će rad početi ubrzo po prijavi, a mesta su ograničena!

Način prijave

Da biste se prijavili, neophodno je da popunite prijavni formular na sledećem linku (očekivano vreme koje formular zahteva: 5 minuta). U prijavnom formularu ćete priložiti

 • jedan tekst dužine najviše do jedne i po strane A4 formata (u Word-u).

Nagrada?

 • Razvijanje sopstvenih potencijala pisanja i novinarskog izveštavanja sa kojima će se upoznati internet javnost; 
 • Dodatne obuke i profesionalna usavršavanja za članove iSerbia tima
 • Mogućnost dobijanja Press akreditacija za određene događaje; 
 • Informisanje i podsticaj ostalih studenata; 
 • Preporuka i potvrda o obavljenoj praksi; 
 • Mogućnost unapređenja na više pozicije; 
 • Umrežavanje sa eminentnim ljudima iz raznih oblasti; 
 • Najbolji kandidati dobijaju besplatan kurs Web novinarstva koji organizuje Kampster
 • I druge.