Otvoren konkurs za volontiranje u Programu obrazovanja
Centar za integraciju mladih

Volonterske pozicije

Program radi sa predškolcima i prvacima iz neformalnih naselja na teritoriji beogradske opštine Palilula i primarno je fokusiran na uključivanje ove dece u obrazovni sistem.

U ovom trenutku otvorene su prijave za dve volonterske pozicije:


  • Terenski rad: rad u samim naseljima sa decom i porodicama: vođenje dece u obrazovnu ustanovu i nazad, medijacija između ustanove i porodica, motivacija dece i roditelja, organizovanje i vođenje na vannastavne aktivnosti (radionice, pozorište, ZOO vrt, igrališta i sl.), rad na pribavljanju dokumentacije, prećenje u institucije (policija, Dom zdravlja, Centar za socijalni rad), usmereni razgovori i podrška roditeljima i slično. Angažman obuhvata četiri sata nedeljno, odnosno dva izlaska na teren. Tereni su svakog radnog dana u 7:20, 11:20 ili 15:30, pri čemu se terenski radnici odlučuju za dva koje im najviše odgovaraju i koji ne moraju biti u istom danu. Teren traje u proseku sat do sat i po vremena. Osim toga obavezno je prisustvo na terenskim sastancima svake druge nedelje. Ova pozicija podrazumeva stalnu mentorsku podršku na terenu, obuku u prvih mesec dana volontiranja, kao i niz fakultativnih obuka i radionica. 


  • Podrška u učenju: podrazumeva radionice sa prvacima na domaćim zadacima i savladavanju školskog gradiva, kreativne radionice, praćenje postignuća dece, kao i različite vannastavne aktivnosti u dogovoru sa stručnim timom i roditeljima. Radionice su vikendom u prepodnevnim časovima i angažman takođe obuhvata četiri sata nedeljno – dve radionice u jednom danu ili po jednu oba dana vikenda, kao i obavezne timske sastanke na dvonedeljnom nivou. 

Ugovor o volontiranju

Ugovor o volontiranju potpisuje se na 3 meseca nakon čega je moguće dobiti potvrdu o volontiranju. Prethodno znanje i iskustvo nije neophodno. U toku volontiranja obezbeđene su programske legitimacije i plaćen BusPlus (jednokratne kartice ili mesečna za studente).

Prijava

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanje formulara najkasnije do 1. novembra 2018. godine.