Međunarodni konkurs za objavljivanje radova „Kosovski zavet”
Christine Sponchi (Pixabay)

Opšte informacije

Međunarodni konkurs za objavljivanje radova inspirisanih temom „Kosovski zavet”, povodom 28. juna, obuhvata sledeće oblasti:

  • poezija (najviše 3 pesme),
  • proza (jedna priča), 
  • karikatura
  • crtež
  • esej

ali i drugim temama koje su aktuelne. 


Časopis je podeljen na dva dela:

  1. prvom delu biće objavljeni radovi inspirisani tematikom „Kosovski zavet”, 
  2. u drugom delu radovi drugih tematika po vašem izboru.

Prikupljeni radovi biće publikovani u časopisu i na zvaničnom Instagram profilu. Proglašenje pobednika i dodela Blagodarnica biće na Vidovdan 28. juna 2020. godine.

Uslovi

  • Slati samo radove koji nisu ranije publikovani u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku;
  • u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radova na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba ne snosimo nikakvu odgovornost;
  • pravo učešća na konkurs imaju osobe do 30 godina.

Način i rok prijave

Rok za slanje radova je 6. jun 2020. godine.


Radove možete slati u Word ili pdf formatu mejlom: tamni.vilajet12@gmail.com ili putem Instagram profila, nakon čega će biti organizovano takmičenje na Instagram storiju (Instagram Story / priča) u vidu ankete.